Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Firma NETGEAR zobowiązuje się zapewnić najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności, niezależnie od tego gdzie nasze wyroby są produkowane. Przyjęty w firmie NETGEAR program społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na pięciu głównych filarach.

BHP

Będąc członkiem kandydatem w organizacji o nazwie Koalicja Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego (EICC - Electronic Industry Citizenship Coalition), firma NETGEAR w pełni popiera cele i zadania EICC. W naszej działalności stosujemy zasady Kodeksu Postępowania EICC oraz wdrażamy normy EICC w nasz Kodeks Postępowania Dostawców Korporacyjnych (NETGEAR Corporate Supplier Code of Conduct). Nasz korporacyjny program społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje różne inicjatywy i czynności monitorujące, które wzmacniają nasze zobowiązanie odpowiedzialnej, globalnej instytucji. Działy wewnętrznego audytu i zgodności z wymogami ochrony środowiska przeprowadzają coroczną ocenę ryzyka oraz audyty znaczących firm produkcyjnych stron trzecich, w stosunku do których mamy plan objęcia ich naszą produkcją w zakresie nie mniejszym niż 80%. Wyniki audytów są udostępniane i omawiane z dostawcami, po czym są wysyłane wnioski do dostawców o podjęcie stosownych działań korygujących, które są następnie monitorowane w trakcie kwartalnych przeglądów działalności, wykonywanych przez Dział Operacyjny.