Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Polityki prywatności firmy NETGEAR

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2020 r.

 

 

Firma NETGEAR Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne (łącznie „NETGEAR”, „my” lub „nasze”) poważnie traktują prywatność użytkownika. Niniejsza Polityka opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania oraz w inny sposób przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, klientów indywidualnych i innych osób, które wchodzą z nami w interakcje („Użytkownik”). Zawiera ona także informacje na temat praw użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych oraz sposobu, w jaki można się z nami skontaktować w celu ich zaktualizowania lub uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności.

1. Zakres

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez firmę NETGEAR, co oznacza wszelkie informacje, które identyfikują, są powiązane, opisują, odnoszą się, mogą zostać powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą, taką jak Użytkownik. Dane osobowe nie obejmują informacji, które są pozbawione cech umożliwiających identyfikację lub występują w formie zbiorczej, nieumożliwiającej identyfikacji osób.  

   (1) urządzenia firmy NETGEAR (w tym routery i bramy, produkty i przełączniki ReadyNAS oraz produkty Meural) („Produkty”);
(2) wszystkie należące do firmy NETGEAR strony internetowe, domeny i witryny, do których można uzyskać dostęp pod adresem http://www.netgear.com/ i http://www.meural.com („Strony internetowe”);
(3) usługi, w tym pomoc techniczna i usługi dostępne za pośrednictwem Stron internetowych („Aplikacje internetowe”);
(4) oprogramowanie, które można pobrać na smartfon lub tablet w celu uzyskania dostępu do usług („Aplikacje mobilne”), oraz
(5) usługi subskrypcji, w tym usługi, do których można uzyskać dostęp za pomocą Aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych („Usługi subskrypcji”) (zwane łącznie „Usługami”).

Osoby trzecie mogą również zintegrować produkty i usługi firmy NETGEAR ze swoimi produktami i usługami, przy tym my nie ponosimy odpowiedzialności za taką integrację.  Należy pamiętać, że sposób, w jaki te osoby trzecie wykorzystują, przechowują i ujawniają dane Użytkownika, podlega zasadom, które mają zastosowanie do produktów i usług tych osób trzecich. Ponieważ firma NETGEAR nie kontroluje polityk ochrony prywatności osób trzecich, zachęcamy do zapoznania się z politykami każdej osoby trzeciej, której dane osobowe mają być udostępniane bezpośrednio przez Użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk ochrony prywatności mogą być zawarte w innych dokumentach, takich jak opisy ofert, dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności lub powiadomienia dostarczone przed lub w czasie gromadzenia danych.

2. Podręczne odnośniki

Zalecamy zapoznanie się z całością niniejszej Polityki prywatności w celu uzyskania kompleksowych informacji.  Jeśli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp tylko do określonej sekcji niniejszej Polityki prywatności, może kliknąć odpowiednie łącze poniżej, aby przejść do tej sekcji.

1. Zakres 2.
Podręczne odnośniki
3. Co robi firma NETGEAR?
4. Jakie są praktyki firmy Netgear w zakresie gromadzenia danych?
5. W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika
6. Jak udostępniamy dane osobowe Użytkownika
7. Prawa i możliwości Użytkownika
8. Informacja dla Kalifornijskiego rezydenta
9. Transfery danych
10. Oświadczenie dotyczące Tarczy prywatności
11. Podstawa prawna przetwarzania
12. Alternatywne formaty polityki prywatności
13. Jak skontaktować się z nami i jak korzystać z praw do prywatności
14. Prywatność dzieci
15. Jak chronimy Twoje dane osobowe
16. Przechowywanie danych osobowych
17. Usługi firm trzecich
18. Aktualizacja niniejszego zawiadomienia

3. Co robi firma NETGEAR?

Firma NETGEAR jest wiodącym dostawcą urządzeń sieciowych z siedzibą w USA, ale z firmami w ramach grupy na całym świecie.  W firmie NETGEAR przekształcamy pomysły w innowacyjne urządzenia sieciowe, które łączą ludzi, napędzają firmy i poprawiają jakość naszego życia. Łatwe w użyciu. Wszechstronne. Zaawansowanie. Opracowane specjalnie dla Ciebie.

Więcej informacji na temat firmy NETGEAR można znaleźć w sekcji „O Nas” w naszej witrynie internetowej.

4. Jakie są praktyki firmy NETGEAR z zakresu gromadzenia danych?

Gromadzone informacje różnią się w zależności od produktu lub usługi firmy NETGEAR, z której Użytkownik korzysta. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych:  

 • Identyfikatory: 
  • Obejmuje to dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail, a także identyfikator użytkownika, wskazówki dotyczące hasła i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa wymagane do uwierzytelniania i dostępu do naszych platform, takich jak MyNETGEAR lub Meural. Informacje te gromadzimy bezpośrednio od Użytkownika. Prosimy na przykład o podanie danych kontaktowych w celu zarejestrowania konta (na przykład w serwisie MyNETGEAR lub Meural), zasubskrybowania materiałów marketingowych od nas, ubiegania się o upominek lub promocję, uzyskania statusu betatestera i/lub przesłania nam pytań.
  • Gromadzimy informacje dostarczane nam przez Użytkownika podczas osobistych, przez Internet lub telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z naszymi biurami pomocy technicznej, sklepem internetowym i kanałami obsługi klienta, odpowiedziami na ankiety lub konkursy dla klientów lub dodatkowymi informacjami, które Użytkownik przekazuje nam w celu ułatwienia dostawy naszych produktów i usług, a także w celu odpowiadania na pytania Użytkownika.
  • Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych produktów i usług możemy również automatycznie gromadzić pewne informacje z urządzenia, aplikacji internetowych i/lub aplikacji mobilnych, takie jak adres IP, identyfikatory online, unikatowe identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam, szerokie lokalizacje geograficzne (np. lokalizacja na poziomie kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tego rodzaju informacje mogą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
  • Ponadto możemy gromadzić informacje (takie jak firmowe dane kontaktowe Użytkownika) od naszych sklepów, sprzedawców i partnerów dystrybucyjnych lub od osób, które mogą znać Użytkownika i mogą polecać go do pracy lub do innych materiałów marketingowych. Należy pamiętać, że w takich przypadkach należy skontaktować się z osobami trzecimi w celu upewnienia się, że uzyskały one wcześniejszą zgodę Użytkownika lub że są uprawnione bądź zobligowane do ujawnienia nam danych osobowych Użytkownika.
 • Informacje o rejestrach klientów: 
  • Obejmuje to informacje takie jak imię i nazwisko, podpis, adres, numer telefonu, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub wszelkie inne informacje, które stanowią dokumentację klienta zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje te gromadzimy bezpośrednio od Użytkownika.
  • Na przykład, numer karty debetowej lub kredytowej jest odbieraną w momencie zakupu produktów lub wykupienia subskrypcji w celu korzystania z jednego z naszych produktów lub usług, w przypadku usług związanych z wymianą gwarancji lub w przypadku zakupu/licencji aplikacji w sklepie NETGEAR App Marketplace.
 • Cechy klasyfikacji chronionych w niektórych jurysdykcjach (np. na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego): Obejmują one informacje demograficzne, które mogą obejmować aspekty płciowe (np. płeć i tożsamość płciową), wiek, rasę i/lub pochodzenie etniczne.
 • Informacje handlowe: Obejmuje to informacje, takie jak rejestry produktów NETGEAR lub usług, które zostały zakupione, uzyskane lub rozważone. Informacje te gromadzimy bezpośrednio od Użytkownika.
 • Internet lub inne informacje o aktywności sieci:
  • Obejmują one informacje takie jak prędkość Internetu, wskaźniki błędów, pobieranie i korzystanie z aplikacji, wersja oprogramowania sprzętowego, ustawienia konfiguracji, ustawienia sieci WIFI, prędkość Internetu, informacje o napięciu, informacje o błędzie, wskaźniki błędów, pobieranie i korzystanie z aplikacji, usługi i korzystanie z funkcji, diagnostykę awarii i inne informacje o wydajności. Gromadzimy te informacje bezpośrednio z urządzenia.
  • Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze zrozumienie osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz klientów, którzy korzystają z naszych produktów i usług, a także tego, jakie treści i/lub funkcje są dla nich istotne i interesujące. Gromadzimy te informacje również po to, aby zapewniać Użytkownikowi odpowiednie aktualizacje i wsparcie oraz udoskonalać nasze produkty i usługi.
  • Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Osoby trzecie mogą również gromadzić informacje za pomocą plików cookie. Niektóre strony internetowe mają funkcję „nie śledzić”, która pozwala Użytkownikowi na zabronienie stronie internetowej jego śledzenia. Funkcja ta nie działa na każdej stronie tak samo. Obecnie nie odpowiadamy na te sygnały. Więcej informacji o naszych zasadach korzystania z plików cookie można znaleźć tutaj.
 • Dane geolokalizacyjne: Obejmują one rozległe położenie geograficzne (np. na poziomie kraju lub miasta). Gromadzimy te informacje bezpośrednio z urządzenia.
 • Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne: Obejmuje to informacje, takie jak czat, obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmowy telefoniczne utworzone podczas kontaktu z nami, na przykład w przypadku kontaktu z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy lub pomocy. Informacje te gromadzimy bezpośrednio od Użytkownika.
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem: Obejmują one informacje, takie jak firmowe dane kontaktowe Użytkownika w celu świadczenia usług na poziomie firmy. Możemy również gromadzić dane kontaktowe i informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych Użytkownika, w tym jego życiorys i referencje podczas ubiegania się o pracę w firmie NETGEAR. Informacje te są zbierane bezpośrednio od Użytkownika lub od osoby ubiegającej się o pracę w przypadku, gdy Użytkownik udzielił jej referencji.
 • Wnioski: Obejmuje to informacje wywnioskowane z powyższych danych osobowych w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład, preferencji i cech danej osoby.
 • Informacje elektroniczne i dotyczące użytkowania:
  • Dotyczą one również informacji o sposobie działania urządzenia na naszej stronie internetowej, w tym stron, do których uzyskano dostęp, klikniętych łączy lub naszych produktów. W szczególności gromadzone automatycznie informacje mogą obejmować adres IP, typ urządzenia, unikatowe identyfikatory urządzeń, wersje oprogramowania sprzętowego i oprogramowania, ustawienia rejestracji i konfiguracji, użycie usług i funkcji, informacje o diagnostyce awarii i wydajności, identyfikatory reklam, typ przeglądarki, szeroką lokalizację geograficzną (np. lokalizację na poziomie kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne.
  • Gromadzimy również dane funkcjonalne, jeśli Użytkownik korzysta z naszych produktów Meural, w tym typ produktu, urządzenia, system operacyjny kontrolera, wersję oprogramowania, informacje o antenach WiFi, ustawienia podświetlenia, orientację produktu, nazwy nadane produktom Meural w różnych pomieszczeniach oraz informacje o błędach. Gromadzimy te informacje, aby zagwarantować prawidłowe działanie produktów i urządzeń Użytkownika, zapewnić obsługę klienta i uwzględnić preferencje Użytkownika dotyczące grafiki. Gromadzimy te informacje również po to, aby pomóc w ulepszaniu produktów i urządzeń oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących pomocy technicznej dla klientów.
  • Ponadto nasze produkty z serii Meural gromadzą informacje o aktywności, takie jak czas wyświetlania obrazu, pobieranie obrazów, grupowanie urządzeń (jeśli na jednym zarejestrowanym koncie jest wiele urządzeń), informacje o poleceniu (takie jak obracanie obrazu, regulacja jasności, ustawienia harmonogramu), informacje o danych list odtwarzania; a także informacje o liście odtwarzania Meural lub ulubionych utworów Meural; każde z nich są związane z poszczególnymi urządzeniami Meural. Jeśli Użytkownik uruchomi sterowanie głosowe, będziemy gromadzić porównywalne informacje na temat użytkowania i kontroli. Gromadzimy te informacje bezpośrednio z urządzenia.

Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami w przypadkach, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami osobiście, przez Internet, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • otrzymywania pomocy za pośrednictwem naszych biur pomocy technicznej lub innych kanałów obsługi klienta;
 • udziału w ankietach i konkursach dla klientów;
 • ułatwiania świadczenia naszych usług i odpowiadania na zapytania klientów.

W takich przypadkach gromadzimy te informacje bezpośrednio od Użytkownika.

Okresowo możemy otrzymywać informacje osobiste o Użytkowniku ze źródeł zewnętrznych, takich jak:

 • Platformy mediów społecznościowych — na przykład, jeśli Użytkownik uzyska dostęp do naszych usług przy użyciu loginu do konta na portalu Facebook, możemy otrzymać informacje osobiste na jego temat, takie jak jego imię i nazwisko, adres e-mail i płeć. Wszelkie dane osobowe gromadzone z konta na portalu Facebook mogą zależeć od ustawień prywatności konta na portalu Facebook.
 • Sklepy internetowe, sklepy detaliczne, autoryzowani sprzedawcy, partnerzy dystrybucyjni — jeśli Użytkownik zakupi produkty lub usługi firmy NETGEAR od jednego z tych partnerów, możemy otrzymać informacje o Użytkowniku i jego zakupie.
 • Partnerzy usługowi , z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką, takie jak oprogramowanie zabezpieczające i kontroli rodzicielskiej, lub angażują się we wspólne działania marketingowe.
 • Partnerzy marketingowi, którzy współpracują z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych i kanałów internetowych w celu sponsorowania prezentów reklamowych i promocji.
 • Dane osobowe osób trzecich: jeśli Użytkownik zdecyduje się na przekazanie nam danych osobowych osób trzecich (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu), musi upewnić się, że posiada na to zgodę takiej osoby trzeciej. Przykłady obejmują przekazanie nam imion i nazwisk oraz zdjęć, które są powiązane z użytkownikami konta, przekazanie materiałów referencyjnych lub marketingowych znajomemu lub wysłanie poleceń osób do pracy.

Gromadzimy informacje od osób trzecich tylko wtedy, gdy upewnimy się, że te osoby trzecie posiadają zgodę Użytkownika lub mają inne prawne pozwolenie bądź obowiązek ujawnienia nam danych osobowych użytkownika.

5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika

Firma NETGEAR wykorzystuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych. Cele te to między innymi:

a. Dostarczanie Użytkownikowi żądanych lub subskrybowanych usług oraz komunikowanie się z nim w związku z tymi usługami. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do świadczenia naszych usług i bezpośredniego kontaktu z nim.

b. Utrzymanie, ulepszanie i rozwój naszych produktów i usług. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu zapewnienia, aby nasze produkty i usługi działały zgodnie z zamierzeniami oraz w celu wprowadzania ulepszeń w naszych produktach i usługach.  Informacje gromadzone w ramach istniejących usług będą również wykorzystywane do tworzenia nowych usług lub do dostosowywania usług do potrzeb Użytkownika.

c. Wewnętrzne analizy danychUżywamy danych osobowych na potrzeby wewnętrznej analizy, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze usługi są wykorzystywane.

d. Marketing. Możemy wysyłać do Użytkownika komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, ofert, programów i promocji (w tym konkursów, loterii i innych działań marketingowych) bezpośrednio od nas lub od naszych partnerów. Informacje te mogą dotyczyć naszych własnych produktów i ofert lub produktów osób trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika. Nie przekazujemy osobom trzecim informacji, które byłyby wykorzystywane do ich własnych celów promocyjnych i marketingowych.

e. Ochrona naszej firmy, zapobieganie oszustwom i zabezpieczanie naszych produktów. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu ochrony naszej firmy, naszych klientów lub naszych stron internetowych. 

f. Zgodność z przepisami i innymi normami. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na żądanie dowolnej organizacji sądowej bądź agencji rządowej, mającej lub roszczącej sobie jurysdykcję nad firmą NETGEAR lub jej podmiotami powiązanymi. 

g. Spełnianie lub realizację przyczyn, dla których Użytkownik podał informacje. Jeśli na przykład Użytkownik udostępni swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszych produktów lub usług, informacje te zostaną użyte do odpowiedzi na jego zapytanie. Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami w związku z pomocą techniczną dotyczącą produktu lub usługi, informacje osobiste Użytkownika zostaną użyte do udzielenia pomocy i odpowiedzi na jego pytania, w tym do zbadania i rozwiązania problemów, monitorowania oraz ulepszania naszych odpowiedzi.

h. Inne czynności. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w innych celach, dla których w momencie ich gromadzenia zostanie dostarczone konkretne powiadomienie.

6. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Firma NETGEAR udostępnia dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadnione powody biznesowe. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy udostępniliśmy i udostępniliśmy następujące kategorie danych osobowych (w każdym przypadku kategorie danych osobowych zostały szczegółowo wyjaśnione w punkcie 4 powyżej zatytułowanym „jakie są praktyki gromadzenia danych firmy NETGEAR?”):

 • Identyfikatory:
 • Informacje o rejestrach klientów;
 • Cechy klasyfikacji chronionych w niektórych jurysdykcjach (np. na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego):
 • Informacje handlowe;
 • Internet lub inne informacje dotyczące aktywności sieci elektronicznej;
 • Dane geolokalizacyjne:
 • Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne;
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem:
 • Wnioskowania; oraz
 • Informacje elektroniczne i dotyczące użytkowania:

Te kategorie danych osobowych udostępniamy w celach biznesowych (wymienione w punkcie 5 powyżej, zatytułowanym „jak wykorzystujemy dane osobowe”) w następujący sposób lub w inny sposób ujawnione w momencie zbierania danych:

a. W ramach rodziny firm NETGEAR na całym świecie. Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe naszej siedzibie głównej i firmom stowarzyszonym.

b. Z naszymi dostawcami, dostawcami usług, agentami i przedstawicielami. Możemy udostępniać Dane osobowe naszym dostawcom, usługodawcom, agentom, przedstawicielom, sprzedawcom, dystrybutorom, partnerom polecającym i integratorom, którzy wspierają naszą działalność i świadczą usługi w naszym imieniu na podstawie naszych instrukcji oraz zgodnie z odpowiednimi środkami poufności i bezpieczeństwa. Przykłady usług obejmują: przetwarzanie zamówień i transakcji kartą kredytową, wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zapewnianie obsługi klienta, tworzenie materiałów marketingowych i pomoc w działaniach związanych ze sprzedażą lub wsparciem posprzedażnym. Obejmuje to również naszych partnerów serwisowych, z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką, takie jak oprogramowanie zabezpieczające lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe. Na przykład, jeśli kupisz rozwiązanie „NETGEAR Armor Powered by BitDefender”, udostępniamy informacje osobiste BitDefender w związku z subskrypcją i działaniem rozwiązania.

c. Z administratorami upoważnionymi przez organizację (jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług za pośrednictwem subskrypcji administrowanej przez organizację). Na przykład, jeśli organizacja subskrybowała jedną z platform oprogramowania jako usługi (SaaS), możemy udostępniać dane osobowe administratorom upoważnionym przez organizację do zarządzania wykorzystaniem platformy w organizacji.

d. Możemy udostępniać informacje wszystkim następcy naszej firmy lub jej części. Możemy sprzedawać, przekazywać lub w inny sposób udostępniać niektóre lub wszystkie swoje aktywa, w tym dane osobowe, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, sprzedażą aktywów, wydzieleniem aktywów do oddzielnej jednostki lub podobną transakcją, lub w przypadku niewypłacalności lub bankructwa. W przypadku takiego wydarzenia dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby taki cesjonariusz korzystał z danych osobowych przekazanych nam przez Użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

e. Możemy udostępniać informacje z przyczyn prawnych. Dane osobowe będziemy udostępniać firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy NETGEAR, jeśli w dobrej wierze uznamy, że dostęp do tych informacji, ich wykorzystywanie, przechowywanie lub ujawnianie jest w uzasadniony sposób niezbędne do:

 • wywiązania się z wszelkich obowiązujących przepisów prawa, procedur prawnych lub egzekwowalnych wniosków rządowych;
 • egzekwowania obowiązujących Zasad użytkowania, w tym dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń;
 • wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi;
 • chronić lub bronić naszych praw, lub do celów operacyjnych; or
 • ochrony przed szkodami dla praw, własności lub bezpieczeństwa firmy NETGEAR i jej pracowników, użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa.

f. Inne. Jeśli w inny sposób powiadomimy Użytkownika i wyrazi on zgodę na udostępnianie jego danych.

7. Prawa i możliwości Użytkownika

W zależności od kraju lub stanu zamieszkania Użytkownika przysługują mu określone prawa dotyczące danych osobowych, które są przez nas wykorzystywane, a także pewne możliwości dotyczące danych osobowych, które gromadzimy od Użytkownika, sposobu ich wykorzystania oraz sposobu komunikowania się z Użytkownikiem.

 • Prawo dostępu oznacza, że Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawniali informacje osobiste, które zgromadziliśmy, wykorzystaliśmy i ujawniliśmy na jego temat. Użytkownik może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować i korzystać z praw w zakresie ochrony prywatności”.
 • Prawo do usunięcia oznacza, że Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych gromadzonych lub przechowywanych przez nas, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jak wspomniano powyżej, Użytkownik może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować i korzystać z praw w zakresie ochrony prywatności”.
 • Prawo do niedyskryminacji oznacza, że Użytkownik nie będzie dyskryminowany w przypadku korzystania z jego praw do prywatności.
 • Możesz także poprosić nas o poprawienie lub aktualizację danych osobowych, o sprzeciwienie się przetwarzaniudanych osobowych, o ograniczenie przetwarzaniadanych osobowych lub o przekazanie danychosobowych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować i korzystać z praw w zakresie ochrony prywatności”.
 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas wiadomości marketingowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając łącze anulowania subskrypcji lub rezygnacji znajdujące się w wysyłanych przez nas wiadomościach marketingowych.  Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować i korzystać z praw w zakresie ochrony prywatności”. Nie przekazujemy osobom trzecim informacji, które byłyby wykorzystywane do ich własnych celów promocyjnych i marketingowych
 • Podobnie, jeśli zgromadzimy i przetworzymy dane osobowe Użytkownika za jego zgodą, Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody Użytkownika nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w oparciu o podstawy prawne przetwarzania danych inne niż zgoda.
 • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do urzędu ochrony danych na temat gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych.

8. Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia

Jak wspomniano powyżej, NETGEAR może dostarczać stronom trzecim określone dane osobowe w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów i usług, na przykład dostarczania produktów lub usług na żądanie użytkownika. W takich przypadkach wymagamy od tych stron trzecich postępowania z informacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Firma NETGEAR nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim (zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym §§ 1798.100–1798.199, znanym również pod nazwą ustawy California Consumer Privacy Act z 2018 r.), a także nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego (zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym, par. 1798.83).

Zachęty finansowe

Od czasu do czasu możemy oferować zachęty finansowe, takie jak kupony, rabaty lub inne obniżki cen, dla naszych produktów i usług w zamian za rejestrację w aktualizacjach poczty elektronicznej, dostawie biuletynu, konkursach lub podobnych komunikatach. Kwota lub charakter kuponu, rabatu lub innej obniżki ceny zostaną określone w każdym przypadku w momencie przekazywania danych osobowych. Aby skorzystać z tych zachęt finansowych, należy podać określone dane osobowe, na przykład podać adres e-mail, aby otrzymać kupon rabatowy lub podać szczegółowe informacje w celu wzięcia udziału w konkursie. Możesz wziąć udział w zachęcie finansowej, przesyłając swoje dane osobowe. Jeśli nie chcesz skorzystać z zachęty finansowej, nie przesyłaj danych osobowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w zachęcie finansowej. W tym celu należy skorzystać z informacji kontaktowych podanych poniżej w punkcie 13 w celu przesłania prośby lub kliknąć łącze „Zrezygnuj z subskrypcji” lub „Zrezygnuj z subskrypcji” w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail dotyczących marketingu.

9. Przesyłanie danych

Firma NETGEAR jest firmą globalną.  Możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika odbiorcom w krajach innych niż kraj Użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się siedziba główna firmy. W krajach tych mogą obowiązywać inne prawa dotyczące ochrony danych niż prawa kraju, który ich dostarczył. Podczas przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w sposób ujawniony Użytkownikowi w momencie gromadzenia danych.  Korzystając z naszych stron internetowych, produktów i usług lub podając jakiekolwiek dane osobowe, w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami prawa, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych poza krajem zamieszkania Użytkownika. 

Jeśli Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych, zapewniając odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów innych niż kraj, w którym Użytkownik się znajduje. W szczególności korzystamy z umownych środków zabezpieczających, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej, w celu przekazywania danych osobowych osobom trzecim. 

10. Oświadczenie dotyczące Tarczy prywatności

Firma NETGEAR przestrzega zasad ochrony prywatności UE-USA i szwajcarsko-amerykańskiej („tarczy prywatności”) określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii. Firma NETGEAR zaświadcza, że przestrzega zasad Tarczy prywatności w zakresie powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu oraz prawa regresu, egzekwowania i odpowiedzialności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy zasadami niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy prywatności zastosowanie mają zasady Tarczy prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarcza prywatności i wyświetlić naszą stronę certyfikacji, należy odwiedzić stronę internetową www.privacyshield.gov/list.

Odpowiedzialność firmy NETGEAR za dane otrzymywane zgodnie z zasadami Tarczy prywatności i późniejsze przekazywanie tych danych osobom trzecim zostało szczegółowo określone w zasadach Tarczy prywatności. Firma NETGEAR przestrzega zasad Tarczy prywatności w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów z terenu UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie. Zgodnie z zasadami Tarczy prywatności firma NETGEAR ponosi odpowiedzialność w odniesieniu do agentów zewnętrznych przetwarzających dane osobowe w jej imieniu.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami zawartymi w Tarczy prywatności podlegamy uprawnieniom regulacyjnym Federalnej Komisji Handlu USA. W niektórych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem prośby organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Firma NETGEAR zobowiązuje się do rozwiązywania skarg dotyczących prywatności Użytkownika oraz gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w ciągu 45 dni od otrzymania skargi. Osoby, które mają pytania lub zażalenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, powinny najpierw przesłać zapytania pocztą elektroniczną na adres e-mail: privacypolicy@netgear.com. W przypadku wszelkich nierozwiązanych skarg dotyczących zasad Tarczy prywatności należy skontaktować się z niezależnym organem ds. rozstrzygania sporów firmy NETGEAR — JAMS: https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. W określonych okolicznościach mechanizmem rozstrzygania sporów może być wiążące postępowanie arbitrażowe, jeśli skarga nie zostanie rozstrzygnięta za pośrednictwem tych kanałów. Dodatkowe informacje na temat postępowania arbitrażowego można znaleźć na stronie internetowej Tarczy prywatności pod adresem www.privacyshield.gov.

11. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli użytkownik znajduje się w EOG, przetwarzamy jego dane osobowe w celach wymienionych w sekcji 5 powyżej zatytułowanej „jak wykorzystujemy jego dane osobowe” na podstawie następujących podstaw prawnych:

a. Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych. Na przykład możemy starać się uzyskać zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików cookie podczas odwiedzania przez niego naszej strony internetowej lub wysyłania do niego korespondencji marketingowej.

b. Dane osobowe Użytkownika są niezbędne do dostarczenia mu żądanych przez niego produktów i usług lub do udzielenia odpowiedzi na jego pytania.

c. Mamy prawny obowiązek wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych Użytkownika, na przykład w przypadku odpowiedzi na proces prawny lub egzekwowalny wniosek rządowy.

d. My (lub osoba trzecia) mamy uzasadniony interes w korzystaniu z danych osobowych Użytkownika. W szczególności mamy uzasadniony interes w korzystaniu z danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do kwestii, takich jak:

 • zapewnianie, utrzymywanie i ulepszanie naszych usług w celu spełnienia potrzeb Użytkownika i innych użytkowników;
 • opracowywanie nowych produktów i funkcji przydatnych dla Użytkownika i innych użytkowników;
 • zrozumienie, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych usług w celu zapewnienia i poprawy wydajności naszych usług;
 • dostosowanie naszych usług w celu zapewnienia Użytkownikowi lepszych wrażeń;
 • marketing w celu informowania istniejących klientów o naszych usługach;
 • wykrywanie, zapobieganie lub rozwiązywanie w inny sposób problemów związanych z oszustwami, nadużyciami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi w ramach naszych usług;
 • ochrona przed szkodami dla praw, własności lub bezpieczeństwa firmy NETGEAR, jej użytkowników lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa;
 • prowadzenie badań, które usprawniają nasze usługi dla naszych użytkowników i przynoszą korzyści społeczeństwu;
 • wypełnianie zobowiązań wobec naszych partnerów, takich jak deweloperzy i posiadacze praw; oraz
 • egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych naruszeń obowiązujących Zasad użytkowania.

Ponadto, jeśli opieramy się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, ma on prawo do jej bezpłatnego wycofania w dowolnym czasie. W takim przypadku nie wpłynie ono na zgodność przetwarzania danych z prawem przed wycofaniem zgody Użytkownika.

Firma NETGEAR, Inc wraz z firmą NETGEAR International Limited, działającą jako jej przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej, jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

12. Alternatywne formaty polityki prywatności

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do niniejszych zasad ze względu na niepełnosprawność lub upośledzenie fizyczne lub umysłowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w następnej części poniżej. Zorganizujemy dostarczenie potrzebnych informacji w innym formacie, do którego można uzyskać dostęp. Wersję tę zasad można również wydrukować tutaj

13. Jak się z nami skontaktować i korzystać z praw w zakresie ochrony prywatności

Możesz wykonywać swoje prawa samodzielnie lub, w zależności od kraju lub stanu, możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który będzie mógł wykonywać te prawa w swoim imieniu. Należy pamiętać, że w celu ochrony danych osobowych Użytkownika, będziemy weryfikować jego tożsamość w sposób odpowiedni do rodzaju zapytania. Może to obejmować na przykład wysłanie wiadomości e-mail na konto znajdujące się w rekordzie lub zwrócenie się o zidentyfikowanie ostatniej transakcji lub komunikacji. Możemy również zażądać od autoryzowanego przedstawiciela pisemnego zezwolenia na złożenie wniosku w imieniu Użytkownika. W celu ochrony danych osobowych Użytkownika może być również konieczne zweryfikowanie tożsamości upoważnionego przedstawiciela.

Aby skorzystać z praw przysługujących na mocy niniejszych zasad, prosimy o przesłanie wniosku za pośrednictwem tego formularza internetowego.

Możesz także skorzystać z poniższych danych kontaktowych, jeśli chcesz:

 • Dostęp do tej polityki w alternatywnym formacie;
 • skorzystać ze swoich praw Użytkownika;
 • dowiedzieć się więcej na temat praw Użytkownika lub naszych zasad ochrony prywatności; lub
 • wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu.

E-mail: privacypolicy@netgear.com lub można do nas napisać pod adres: 

NETGEAR Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose,

CA 95134

USA

 

lub

NETGEAR International Limited

First Floor, Building 3, University Technology Centre

Curraheen Road

Cork

Irlandia

 

Można także zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 1-866-203-9039

Można również skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych pod adresem e-mail: dpo@netgear.com.

14. Prywatność dzieci

Nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób dorosłych. Świadomie nie pozwalamy dzieciom poniżej 16. roku życia na tworzenie kont NETGEAR lub Meural. Osoby poniżej 16. roku życia nie mogą korzystać ze stron internetowych ani usług. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodziców, informacje te zostaną usunięte. Jeśli uważasz, że mogliśmy zgromadzić dane osobowe od osoby poniżej 16 roku, prosimy o poinformowanie nas o metodach opisanych w sekcji kontakt. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu szybkiego zbadania i rozwiązania problemu

, niektóre produkty firmy NETGEAR są również wyposażone w funkcje kontroli rodzicielskiej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy kliknąć tutaj.

15. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkownika

Zamierzamy chronić powierzone nam dane osobowe i traktować je w sposób bezpieczny zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym ich zniszczeniem, przypadkową utratą, nieupoważnioną zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Zgodnie z umową wymagamy również, aby nasi dostawcy chronili takie informacje przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem i ujawnieniem. Bezpieczeństwo i ochrona informacji zależy również od Użytkownika. W przypadku przekazania Użytkownikowi (lub jeśli Użytkownik sam dokonał takiego wyboru) hasła dostępu do niektórych części naszych stron internetowych lub usług Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła i nieudostępnianie go nikomu. Zachęcamy także do zachowania ostrożności podczas korzystania z Internetu, ponieważ nie jest on w 100% bezpieczny. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną i nie możemy obiecać, że korzystanie z naszych stron internetowych i usług będzie całkowicie bezpieczne. Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Nie ponosimy również odpowiedzialności za omijanie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych na stronach internetowych.

Jeśli Użytkownik udziela się na forum dyskusyjnym, w społecznościach lokalnych lub w pokoju rozmów na stronie internetowej firmy NETGEAR, powinien mieć świadomość, że informacje, które tam podaje (tj. jego profil publiczny), zostaną udostępnione innym i mogą zostać użyte do skontaktowania się z nim, wysyłania mu niepożądanych wiadomości lub do celów, nad którymi ani firma NETGEAR, ani Użytkownik nie mają kontroli. Należy również pamiętać, że poszczególne fora i pokoje rozmów mogą mieć dodatkowe zasady i warunki. Firma NETGEAR nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe ani inne informacje, które Użytkownik zdecyduje się przesłać na tych forach. W niektórych przypadkach usunięcie danych osobowych Użytkownika może nie być możliwe. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a także otrzyma informację na temat przyczyny takiego stanu rzeczy.

16. Przechowywanie danych osobowych

Podejmujemy również środki w celu usunięcia danych osobowych użytkownika lub zachowania ich w formie, która nie pozwala na identyfikację użytkownika, gdy informacje te nie są już potrzebne do celów, dla których przetwarzamy je lub gdy użytkownik żąda ich usunięcia, o ile przepisy nie zezwalają lub nie wymagają od nas zachowania tych informacji przez dłuższy okres czasu. Przeprowadzamy okresowe przeglądy naszych baz danych i ustaliliśmy terminy usunięcia niektórych danych, biorąc pod uwagę rodzaj usług świadczonych w kontekście produktów i usług, czas trwania naszych relacji z klientem, obowiązkowe okresy przechowywania danych oraz status ograniczeń.

17. Usługi osób trzecich

Nasze usługi mogą zawierać funkcje lub łącza do stron internetowych i usług dostarczanych przez osoby trzecie. Jeśli Użytkownik kliknie łącze prowadzące do strony internetowej osoby trzeciej, wówczas zostanie przeniesiony do strony internetowej, nad którą nie sprawujemy kontroli. Łącza te są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i dla wygody Użytkownika i nie stanowią poparcia dla zawartości takich połączonych stron internetowych ani osób trzecich. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika na stronach internetowych lub usługach osób trzecich mogą być dostarczane bezpośrednio operatorom takich usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takowe istnieją, regulującym kwestie prywatności i bezpieczeństwa — nawet jeśli dostęp do nich uzyskiwany jest za naszym pośrednictwem. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w odniesieniu do ochrony prywatności na stronach internetowych osób trzecich. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności takiej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe lub usługi osób trzecich, do których łącza lub dostęp są udostępniane za pośrednictwem naszych usług, a także za ich zawartość lub dostępność.

18. Aktualizacje niniejszej Polityki

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli zmodyfikujemy naszą Politykę prywatności, opublikujemy jej poprawioną wersję tutaj wraz z datą jej aktualizacji. Zaleca się odwiedzanie tych stron okresowo, aby mieć świadomość i zapoznawać się z takimi zmianami. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w naszej Polityce prywatności możemy również powiadomić Użytkownika w inny sposób przed wejściem zmian w życie, na przykład poprzez opublikowanie powiadomienia na naszych stronach internetowych lub wysłanie powiadomienia.