Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Zgodność z przepisami

i informacje o certyfikatach

Firma NETGEAR dokłada wszelkich starań, aby jej produkty cechowały się wysoką jakością i były zgodne z przepisami prawnymi, powszechnymi standardami i wymogami. Produkty firmy NETGEAR przechodzą intensywne testy i procesy certyfikacji w każdym aspekcie zgodności z przepisami, w tym między innymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa, łączności bezprzewodowej i telekomunikacyjnej. Firma NETGEAR przestrzega stosownych przepisów, dyrektyw, standardów i rozporządzeń przemysłowych. Produkty są odpowiednio oznakowane i zgodne z normami Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE), japońską normą VCCI, australijską normą RCM i innymi normami. Deklaracje zgodności są przechowywane i dostępne na życzenie.

Aby uzyskać dostęp do strony głównej dotyczącej zgodności z przepisami firmy Arlo, należy kliknąć tutaj

Informacje o narażeniu na promieniowanie o częstotliwości radiowej

Maksymalne dopuszczalne narażenie (MPE) i współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

Informacje o zgodności

Notyfikacja zgodności

Deklaracje zgodności UE

Uwaga: Wymogi prawne dotyczące wysyłki produktów do Wielkiej Brytanii uległy zmianie w styczniu 2021 r. po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Produkty firmy NETGEAR nadal są wysyłane do Wielkiej Brytanii po tej dacie i spełniają wymagania obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

Deklaracje zgodności UE

Deklaracje zgodności UKCA

PRZEPISY REACH

Rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczenia w zakresie środków chemicznych (WE) 1907/2006

PRZEPISY REACH

Baterie/akumulatory

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa akumulatorów

Baterie litowe i akumulatory stosowane w produktach firmy NETGEAR spełniają wymogi zawarte w podręczniku UN dotyczącym testów i kryteriów, część III, podsekcja 38.3, pkt 38.3.5, przepisy dotyczące transportu akumulatorów/baterii z dnia 1 stycznia 2020 r.

Firma NETGEAR jest partnerem Call2Recycle w zakresie recyklingu akumulatorów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Zachęcamy klientów do recyklingu akumulatorów w punktach firmy Call2Recycle. Odwiedź stronę https://www.call2recycle.org/locator/, aby znaleźć najbliższe miejsce recyklingu.

Dyrektywa w sprawie baterii

Dyrektywa WEEE

Ogłoszenia o produktach i informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa w sprawie opakowań

Dyrektywa w sprawie opakowań

Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma NETGEAR dba o utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej podczas wytwarzania produktów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przestrzeganie przepisów celnych

Zgodność z przepisami celnymi (HTS, ECCN, CCATS, COO)

Certyfikat C-TPAT

Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO firmy NETGEAR i partnera produkcyjnego firmy NETGEAR. Wszyscy partnerzy produkcyjni firmy NETGEAR posiadają certyfikaty ISO9001 i/lub ISO14001.

Certyfikaty ISO