Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Etyka

Etyka stanowi jeden z kluczowych elementów programu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaki został przyjęty w firmie NETGEAR. Nasz Kodeks Etyczny służy za fundament dla polityki ładu korporacyjnego, jaki został przyjęty w firmie NETGEAR oraz zapewnia wytyczne dla standardowego postępowania biznesowego dla wszystkich naszych pracowników i partnerów. Niektóre kluczowe elementy w Kodeksie Etyki i Kodeksie Postępowania Dostawców, jakie zostały przyjęte w NETGEAR, obejmują, ale nie tylko:

 


Wykluczanie nieuczciwej konkurencji (polityka antykorupcyjna)
Ochronę danych i informacji
Ochronę własności intelektualnej
Etyczną konkurencyjność
Ochrona działania pracowników ujawniających nieprawidłowości (Whistleblower protection)
Wymagania etyczne są realizowane w programie audytorskim, zgodnym z wytycznymi EICC.