Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy naszych pracowników są krytycznymi aspektami dla naszego firmowego sukcesu, a więc stanowią nasz czołowy priorytet. W firmie NETGEAR często sprawdza się czystość i bezpieczeństwo stanowisk pracy, promując higienę i bezpieczne, chroniące przed urazami postępowanie. Nasz korporacyjny zespół ratownictwa wypadkowego oraz program ciągłości pracy dostarczają pracownikom podstawowych informacji i wyposażają ich na wypadek wystąpienia zagrożeń. Okresowo są też przeprowadzane egzaminy odnośnie różnych aspektów BHP, takich jak:

bezpieczeństwo i czystość stanowisk pracy
gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej
uraz i choroba
higiena pracy
ergonomia
zabezpieczenie maszyn

Dążymy również do aktualizacji wytycznych bezpieczeństwa dla wszystkich naszych wyrobów. Najnowsze, uaktualnione wersje tych wytycznych znajdują się na naszej stronie z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy są uwzględniane w określonym przez wytyczne EICC programie audytów, jak i w korporacyjnych obiektach.