Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

NETGEAR – praca z godnością

NETGEAR promuje równość i ludzkie traktowanie pracowników w obrębie firmy jak i w kontaktach z naszymi dostawcami. Ściśle współpracujemy z naszymi pracownikami i partnerami w zakresie rozwiązywania wszelkich zagadnień, dotyczących rekrutacji do pracy, godzin pracy, wynagrodzeń, dyskryminacji oraz swobody stowarzyszania się, zapewniając w ten sposób właściwe środowisko pracy, zarówno wewnątrz firmy jak i w jej zewnętrznych kontaktach.

Ponadto firma NETGEAR deklaruje zero tolerancji dla pracy niewolniczej i handlu ludźmi.  Celem udzielenia wsparcia dla kalifornijskiej ustawy dotyczącej przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku (SB657) i dla skonfrontowania zagadnienie niewolnictwa, firma NETGEAR zobowiązała się do ocen ryzyka, związanego z naszym łańcuchem dostaw i objętych nim bezpośrednich dostawców komercyjnych oraz ocen zgodności postępowania dostawców z przyjętym w Kodeksem Postępowania Dostawców firmy NETGEAR drogą okresowych audytów. Dla uzyskanie bardziej szczegółowych informacji, dotyczących tego zagadnienia, można się zapoznać z tekstem kalifornijskiej ustawy dotyczącej przejrzystości w łańcuchu dostaw z 2010 roku  (California Transparency in Supply Chains Act of 2010 Disclosure).
Zagadnienie pracy z godnością jest uwzględnione w naszym zgodnym z wytycznymi EICC programie audytów.