Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

NETGEAR Green

Firma NETGEAR dąży do opracowywania innowacyjnych, nowych produktów oraz nowych parametrów tych produktów pod kątem zwiększania oszczędności energii, ograniczenia zużycia zasobów i spełniania lub nawet przekraczania globalnych standardów środowiskowych. Dla produktów, posiadających logo NETGEAR Green ustalane są złożone punkty odniesienia. NETGEAR Green oznacza INNOWACYJNOŚĆ - zobowiązanie się do produkcji bardziej inteligentnych i bardziej “zielonych” (przyjaznych środowisku) produktów, pomagających firmom i gospodarstwom domowym zużywać mniej energii, co przekłada się na znaczące oszczędności finansowe.

Informacje środowiskowe

Informacje środowiskowe

Normy i zgodność

Zob. wykaz wszystkich globalnych norm środowiskowych, zgodność z którymi wykazują wyroby NETGEAR Green.

Normy i zgodność

NETGEAR – działalność zrównoważona

W 2014 roku, firma NETGEAR opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące zrównoważonej działalności, obejmujące naszą całoroczną działalność, emisje gazów cieplarnianych i projekty ich redukcji. Dokument ten stanowi zobowiązanie firmy NETGEAR podjęte wobec wszystkich zaangażowanych interesariuszy i może być udostępniane raz do roku. Firma NETGEAR kontynuuje usprawnianie swojego program zrównoważonej działalności od jego rozpoczęcia w 2013 roku, obejmującego podjęte zobowiązania na rzecz ograniczenia zużycia energii, wody i generowania odpadów w całym łańcuchu naszych dostawców. Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące naszego program zrównoważonej działalności na rzecz ochrony środowiska są zawarte w Sprawozdaniu z realizacji programu zrównoważonej działalności przez firmę NETGEAR w roku 2014.