Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Znaki handlowe

Lista i wzory znaków handlowych

Poniższa lista przedstawia stan na styczeń 2015 r. Lista i tytuły mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z odpowiednią klasyfikacją znaku handlowego należy skontaktować się z firmą NETGEAR.

Obecne marki

NETGEAR®
NETGEAR genie®
NETGEAR Stora®
NETGEAR Trek™
Arlo™
AirCard®
AirCard Enabled™
AroundTown™
Overdrive®
Watcher®
Aircard Watcher™
Zing Mobile Hotspot™
Watcher and Wireless Expert™
Coach™
Centria®
genie®
genie+®
Leaf Networks®
Mingle®
NeoMedia™
MyMedia®
NeoTV®
Nighthawk®
Nighthawk x6™
PowerSHIFT™
ProSAFE®
ProLINE®
ProSECURE®
ProSUPPORT™
Push2TV®
RANGEMAX®
ReadyCLOUD®
ReadyDATA®
ReadyDLNA™
ReadyDROP®
ReadyNAS®
ReadyRECOVER™
ReadySHARE®
RAIDiator™
Smart Wizard™
StreamPro™
X-RAID®
X-RAID2™
UFast ™
ULTRALINE®
Vue®
VueZone®

Obecne projekty logo oznaczone znakiem handlowym:

NETGEAR NeoTV logo®

NETGEAR Stora logo®

CP Secure logo®

Wzór znaku handlowego

Następujący język może być używany jako część materiałów drukowanych w celu ujawnienia znaku handlowego i informacji o prawach autorskich. Należy używać tylko znaków handlowych, które są wykorzystywane w poszczególnych materiałach marketingowych.

NETGEAR, logo NETGEAR oraz [znaki handlowe wykorzystywane w poszczególnych materiałach marketingowych] są znakami handlowymi i/lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy NETGEAR, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy marek wymienione zostały tutaj jedynie w celach informacyjnych i mogą być znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ©2015 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. XX-XX-XXXXX Rev X [jeśli ma zastosowanie] M/R.

Wzór znaku towarowego: wersja prosta

NETGEAR, logo NETGEAR oraz [znaki handlowe wykorzystywane w poszczególnych materiałach marketingowych] są znakami handlowym firmy NETGEAR, Inc.  Wszelkie inne znaki handlowe na [opakowaniu/skróconej instrukcji uruchamiania] zostały umieszczone jedynie w celach referencyjnych.©2015 NETGEAR, Inc

 

W przypadku pytań dotyczących wytycznych dla tych znaków handlowych prosimy o kontakt pod adresem corporatebranding@netgear.com.

W przypadku pytań dotyczących wytycznych dla tych znaków handlowych prosimy o kontakt z Brianem Busse pod adresem bbusse@netgear.com.