Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

CHARLES „CJ” PROBER

Dyrektor generalny i dyrektor

Charles „CJ” Prober jest naszym dyrektorem generalnym, dołączając do NETGEAR w styczniu 2024 roku. Wnosi wieloletnie doświadczenie w skalowaniu firm technologicznych, które dostarczają innowacyjne rozwiązania poprzez połączenie najnowocześniejszych urządzeń i łatwego w użyciu oprogramowania. Przed dołączeniem do NETGEAR, CJ był prezesem Life360, gdzie dołączył do firmy poprzez przejęcie Tile w styczniu 2022 roku. CJ dołączył do Tile jako CEO we wrześniu 2018 roku, a wcześniej zasiadał w Radzie Dyrektorów Tile. CJ pełnił również funkcje kierownicze w GoPro i Electronics Arts Przed pełnieniem funkcji kierowniczych, CJ był konsultantem McKinsey & Company oraz prawnikiem korporacyjnym Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. CJ zasiada obecnie w zarządzie Life360 i Glorious Gaming. Studiował zarządzanie biznesem na University of Manitoba oraz prawo na McGill University.

BRYAN MURRAY

Dyrektor ds. finansów

Bryan Murray pełni funkcję Dyrektora ds. finansów od sierpnia 2018 r. Od ponad 16 lat pracuje w firmie NETGEAR na stanowiskach związanych z zarządzaniem w ramach działu finansowego. Przed przejęciem roli Dyrektor ds. finansów pełnił funkcję Wiceprezesa ds. finansów i nadzoru korporacyjnego. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR w 2001 r. pracował w rachunkowości publicznej w Deloitte. Uzyskał tytuł licencjata Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i posiada licencję certyfikowanego księgowego.

MICHAEL FALCON

Dyrektor ds. operacji

Michael F. Falcon pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji od listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji globalnych i wsparcia od stycznia 2009 r. do listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji od marca 2006 r. do stycznia 2009 r. oraz Wiceprezesa ds. operacji od listopada 2002 r. do marca 2006 r. Przed dołączeniem do nas Falcon pracował w firmie Quantum Corporation, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. operacji i zarządzania łańcuchem dostaw od września 1999 r. do listopada 2002 r., w firmie Meridian Data (przejętej przez Quantum Corporation), gdzie był Wiceprezesem ds. operacji od kwietnia 1999 r. do września 1999 r. i w Silicon Valley Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji, planowania strategicznego i Zarządzania łańcuchem dostaw od lutego 1989 r. do kwietnia 1999 r. Przed lutym 1989 r. Falcon pracował na stanowiskach w zakresie zarządzania w zajmującej się produkcją elektroniki firmie SCI Systems, dostarczającej rozwiązania z zakresu skanowania i rozpoznawania tekstu firmie Xerox Imaging Systems oraz w firmie Plantronics, Inc., która jest dostawcą poręcznych zestawów słuchawkowych do komunikacji. Falcon uzyskał tytuł licencjata ekonomii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i ukończył kurs w ramach programu M.B.A. na Uniwersytecie w Santa Clara.

DR MARTIN WESTHEAD

Dyrektor Ds. Technologii Oprogramowania

DR Martin Westetyad to nowa funkcja CTO dla firmy NETGEAR. DR Westetyad dołączył do firmy z najwyżej ocenianego przedsiębiorstwa konsumenckiego, Groona, z ponad 45 milionami aktywnych klientów i 5-gwiazdkowymi ocenami dla swojej aplikacji mobilnej. W ramach tej nowej roli dr Wstead będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój usług i produktów aplikacyjnych firmy, a także za ustalenie ogólnego planu rozwoju technologii oprogramowania, który będzie wspierał obecny i przyszły rozwój firmy. DR Wstead, jako dyrektor ds. oprogramowania, będzie również odpowiedzialny za współpracę z uniwersytetami i liderami myśli technologicznej w zakresie odkrywania i tworzenia sposobów dalszego zakłócania kategorii Sprzęt konsumencki + oprogramowanie + usługi. DR Westetyad przewodził organizacjom programowym w kilku firmach działających w sektorze sieci Web i sieci konsumenckich w ciągu ostatnich dwudziestu lat i wykładał na temat Działu biznesu Studiów Ustawicznych Stanforda. DR. Westead zdobył tytuł doktora i licencjata, z Departamentu AI i Informatyki Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii

ANDREW KIM

Dyrektor ds. prawnych

Andrew W. Kim pełni obecnie funkcję dyrektora prawnego i jest w NETGEAR od ponad 13 lat. Kim pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. rozwoju korporacyjnego, radcy prawnego i sekretarza korporacyjnego od lipca 2013 r., wiceprezesa ds. prawnych i rozwoju korporacyjnego oraz sekretarza korporacyjnego od października 2008 r. do lipca 2013 r. oraz jako zastępca głównego radcy prawnego od marca 2008 r. do października 2008 r. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR Kim pełnił funkcję specjalnego radcy prawnego w Dziale Korporacyjnym i Papierów Wartościowych prywatnej kancelarii prawnej Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, gdzie reprezentował publiczne i prywatne firmy technologiczne w szerokim zakresie spraw, w tym w zakresie fuzji i przejęć, uzgodnienia dotyczące finansowania dłużnego i kapitałowego, zgodność z prawem papierów wartościowych i ład korporacyjny w latach 2000-2003 i 2006-2008. Pomiędzy dwiema kadencjami w Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Kim pełnił funkcję partnera w dziale biznesu i finansów firmy prawniczej Schwartz Cooper Chartered w Chicago, Illinois oraz był adiunktem ds. przedsiębiorczości w Illinois Institute of Technology. Kim posiada tytuł doktora nauk prawnych w Cornell Law School i uzyskał tytuł licencjata stopień naukowy z historii na Uniwersytecie Yale.

DAVID J. HENRY

Prezes i Dyrektor Generalny Produktów i Usług Connected Home

David J. Henry pełni obecnie funkcję prezesa i dyrektora generalnego ds. produktów i usług Connected Home. Spoczywa na nim odpowiedzialność zarówno za globalny marketing produktów, jak i prace inżynieryjne nad naszymi produktami przeznaczonymi dla sieci domowych. Wytycza on strategie związane z rozwojem i dystrybucją produktów. Jest związany z firmą NETGEAR od lipca 2004 r., a ostatnio pełnił funkcję naszego starszego wiceprezesa ds. produktów i usług w zakresie Connected Home od stycznia 2016 r. do lipca 2021 r. Wcześniej od marca 2011 r. do stycznia 2016 r. David pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania produktami w naszej jednostce biznesowej ds. sprzedaży detalicznej oraz starszego dyrektora ds. marketingu produktów od października 2010 r. do marca 2011 r. Przed rozpoczęciem pracy w firmie NETGEAR Henry był starszym menedżerem produktu ds. pionowej aplikacji zaawansowanych technologii w firmie Siebel Systems (przejętej przez Oracle Corporation). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również procesy biznesowe i konsulting dotyczący technologii informacyjnych w firmie Deloitte Consulting. Henry uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej, z naciskiem na przetwarzanie sygnału, na Uniwersytecie w Waszyngtonie oraz tytuł magistra nauk technicznych w Stanford Graduate School of Business.

MICHAEL A. WERDANN

Dyrektor ds. dochodów

Michael A. Werdann obecnie pełni funkcję dyrektora ds. dochodów i jest w NETGEAR od ponad 20 lat. Werdann pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w okresie od października 2015 r. do lipca 2021 r., starszego wiceprezesa ds. sprzedaży produktów konsumenckich na całym świecie w okresie od marca 2015 r. do października 2015 r. oraz wiceprezesa ds. sprzedaży w Ameryce w okresie od grudnia 2003 r. do marca 2015 r. Odkąd dołączył do nas w 1998 roku, Werdann pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży, handlu elektronicznego i DMR w Stanach Zjednoczonych od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. oraz naszego regionalnego dyrektora sprzedaży na wschód od października 1998 r. do grudnia 2002 r. Zanim dołączył do nas, Werdann pracował przez trzy lata w firmie Iomega Corporation, firmie zajmującej się sprzętem komputerowym, jako dyrektor ds. sprzedaży w sektorze reselerowym o wartości dodanej. Werdann posiada licencjat w dziedzinie komunikacji uzyskany na Uniwersytecie Seton Hall.

HEIDI CORMACK

Dyrektor ds. marketingu

Heidi Cormack pełni obecnie funkcję dyrektora ds. marketingu. Od ponad 10 lat jest w NETGEAR, pełniąc różne funkcje kierownicze w ramach organizacji marketingowej. Pod jej kierownictwem zrestrukturyzowała i odbudowała globalny zespół marketingowy, z powodzeniem wprowadziła i zbudowała wiele submarek NETGEAR oraz kierowała ogólnofirmowymi inicjatywami w zakresie marketingu opartego na danych i zaangażowaniu klientów. Przed objęciem funkcji CMO Heidi pełniła funkcję starszego wiceprezesa ds. marketingu globalnego od listopada 2017 r. do lipca 2021 r., wcześniej wiceprezesa ds. marketingu korporacyjnego i dyrektora ds. marketingu regionalnego. Przed dołączeniem do NETGEAR w 2006 roku Heidi zajmowała stanowiska w różnych firmach, w tym Virgin Mobile, RedBull Energy Drink i Sony Computer Entertainment, a także ukończyła studia biznesowe w Sunshine Coast Business Academy w Australii.