Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

PATRICK LO

Prezes i Dyrektor generalny

Patrick C. S. Lo jest współzałożycielem naszej firmy. Pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego od marca 2002 r. Patrick i Mark G. Merrill założyli firmę NETGEAR z wizją dostarczania urządzeń, które umożliwią wszystkim ludziom na świecie połączenie z Internetem w celu uzyskania dostępu do informacji, komunikacji, transakcji biznesowych, edukacji i rozrywki. Od 1983 r. do 1995 r. Lo pracował w firmie Hewlett-Packard, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej, zarządzania produktami i marketingu na terenie Stanów Zjednoczonych i Azji. Lo uzyskał międzynarodowy tytuł przedsiębiorcy technologicznego roku 2006 przyznany przez Ernst & Young. Lo uzyskał tytuł licencjata inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Browna.

BRYAN MURRAY

Dyrektor ds. finansów

Bryan Murray pełni funkcję Dyrektora ds. finansów od sierpnia 2018 r. Od ponad 16 lat pracuje w firmie NETGEAR na stanowiskach związanych z zarządzaniem w ramach działu finansowego. Przed przejęciem roli Dyrektor ds. finansów pełnił funkcję Wiceprezesa ds. finansów i nadzoru korporacyjnego. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR w 2001 r. pracował w rachunkowości publicznej w Deloitte. Uzyskał tytuł licencjata Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i posiada licencję certyfikowanego księgowego.

MARK MERRILL

Główny technolog

Mark G. Merrill jest współzałożycielem naszej firmy, w której obecnie pracuje jako Główny technolog. Rolą Marka Merrilla jest teraz rozwijanie firmy na rynku i ścisła współpraca z ekipą inżynieryjną systemów częstotliwości radiowych, skupiająca się na zapewnieniu wiodącej roli pod względem technicznej jakości produktów do obsługi sieci bezprzewodowych. Wcześniej, od maja 2013 r. do stycznia 2015 r., Mark Merrill pełnił funkcję Starszego wiceprezesa ds. zaawansowanych technologii, od stycznia 2003 r. do kwietnia 2013 r. był Głównym technologiem. Od września 1999 r. do stycznia 2003 r. zajmował on stanowisko Wiceprezesa ds. Technicznych, a od września 1995 r. do września 1999 r. był Dyrektorem Technicznym. Merrill uzyskał tytuły licencjata nauk i magistra nauk inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Stanforda.

MICHAEL FALCON

Dyrektor ds. operacji

Michael F. Falcon pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji od listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji globalnych i wsparcia od stycznia 2009 r. do listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji od marca 2006 r. do stycznia 2009 r. oraz Wiceprezesa ds. operacji od listopada 2002 r. do marca 2006 r. Przed dołączeniem do nas Falcon pracował w firmie Quantum Corporation, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. operacji i zarządzania łańcuchem dostaw od września 1999 r. do listopada 2002 r., w firmie Meridian Data (przejętej przez Quantum Corporation), gdzie był Wiceprezesem ds. operacji od kwietnia 1999 r. do września 1999 r. i w Silicon Valley Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji, planowania strategicznego i Zarządzania łańcuchem dostaw od lutego 1989 r. do kwietnia 1999 r. Przed lutym 1989 r. Falcon pracował na stanowiskach w zakresie zarządzania w zajmującej się produkcją elektroniki firmie SCI Systems, dostarczającej rozwiązania z zakresu skanowania i rozpoznawania tekstu firmie Xerox Imaging Systems oraz w firmie Plantronics, Inc., która jest dostawcą poręcznych zestawów słuchawkowych do komunikacji. Falcon uzyskał tytuł licencjata ekonomii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i ukończył kurs w ramach programu M.B.A. na Uniwersytecie w Santa Clara.

DR MARTIN WESTHEAD

Dyrektor Ds. Technologii Oprogramowania

DR Martin Westetyad to nowa funkcja CTO dla firmy NETGEAR. DR Westetyad dołączył do firmy z najwyżej ocenianego przedsiębiorstwa konsumenckiego, Groona, z ponad 45 milionami aktywnych klientów i 5-gwiazdkowymi ocenami dla swojej aplikacji mobilnej. W ramach tej nowej roli dr Wstead będzie odpowiedzialny za dalszy rozwój usług i produktów aplikacyjnych firmy, a także za ustalenie ogólnego planu rozwoju technologii oprogramowania, który będzie wspierał obecny i przyszły rozwój firmy. DR Wstead, jako dyrektor ds. oprogramowania, będzie również odpowiedzialny za współpracę z uniwersytetami i liderami myśli technologicznej w zakresie odkrywania i tworzenia sposobów dalszego zakłócania kategorii Sprzęt konsumencki + oprogramowanie + usługi. DR Westetyad przewodził organizacjom programowym w kilku firmach działających w sektorze sieci Web i sieci konsumenckich w ciągu ostatnich dwudziestu lat i wykładał na temat Działu biznesu Studiów Ustawicznych Stanforda. DR. Westead zdobył tytuł doktora i licencjata, z Departamentu AI i Informatyki Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii

ANDREW KIM

Dyrektor ds. prawnych

Andrew W. Kim pełni obecnie funkcję dyrektora prawnego i jest w NETGEAR od ponad 13 lat. Kim pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. rozwoju korporacyjnego, radcy prawnego i sekretarza korporacyjnego od lipca 2013 r., wiceprezesa ds. prawnych i rozwoju korporacyjnego oraz sekretarza korporacyjnego od października 2008 r. do lipca 2013 r. oraz jako zastępca głównego radcy prawnego od marca 2008 r. do października 2008 r. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR Kim pełnił funkcję specjalnego radcy prawnego w Dziale Korporacyjnym i Papierów Wartościowych prywatnej kancelarii prawnej Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, gdzie reprezentował publiczne i prywatne firmy technologiczne w szerokim zakresie spraw, w tym w zakresie fuzji i przejęć, uzgodnienia dotyczące finansowania dłużnego i kapitałowego, zgodność z prawem papierów wartościowych i ład korporacyjny w latach 2000-2003 i 2006-2008. Pomiędzy dwiema kadencjami w Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Kim pełnił funkcję partnera w dziale biznesu i finansów firmy prawniczej Schwartz Cooper Chartered w Chicago, Illinois oraz był adiunktem ds. przedsiębiorczości w Illinois Institute of Technology. Kim posiada tytuł doktora nauk prawnych w Cornell Law School i uzyskał tytuł licencjata stopień naukowy z historii na Uniwersytecie Yale.

TAMESA ROGERS

Dyrektor ds. personalnych

Tamesa T. Rogers pełni obecnie funkcję dyrektora ds. kadr i pracuje w firmie NETGEAR od ponad 17 lat. Rogers pełniła funkcję naszego starszego wiceprezesa ds. zasobów ludzkich od lipca 2013 r., wiceprezesa ds. zasobów ludzkich od stycznia 2009 r. do lipca 2013 r., dyrektora ds. globalnych zasobów ludzkich od września 2006 r. do stycznia 2009 r. oraz jako naszego starszego kierownika ds. zasobów ludzkich od grudnia 2003 r. do wrzesień 2006. Od marca 2000 r. do grudnia 2003 r. Rogers pracowała w TriNet Employer Group, profesjonalnej organizacji pracodawców, jako Menadżer ds. Zasobów Ludzkich, świadcząc usługi doradztwa personalnego dla firm technologicznych w całej Dolinie Krzemowej. Przed rozpoczęciem pracy w TriNet Rogers pełniła różne funkcje w dziale zasobów ludzkich w kilku firmach w Północnej Kalifornii. Rogers otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie komunikacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara oraz magisterium w poradnictwie z California State University w Hayward

DAVID J. HENRY

Prezes i Dyrektor Generalny Produktów i Usług Connected Home

David J. Henry pełni obecnie funkcję prezesa i dyrektora generalnego ds. produktów i usług Connected Home. Spoczywa na nim odpowiedzialność zarówno za globalny marketing produktów, jak i prace inżynieryjne nad naszymi produktami przeznaczonymi dla sieci domowych. Wytycza on strategie związane z rozwojem i dystrybucją produktów. Jest związany z firmą NETGEAR od lipca 2004 r., a ostatnio pełnił funkcję naszego starszego wiceprezesa ds. produktów i usług w zakresie Connected Home od stycznia 2016 r. do lipca 2021 r. Wcześniej od marca 2011 r. do stycznia 2016 r. David pełnił funkcję wiceprezesa ds. zarządzania produktami w naszej jednostce biznesowej ds. sprzedaży detalicznej oraz starszego dyrektora ds. marketingu produktów od października 2010 r. do marca 2011 r. Przed rozpoczęciem pracy w firmie NETGEAR Henry był starszym menedżerem produktu ds. pionowej aplikacji zaawansowanych technologii w firmie Siebel Systems (przejętej przez Oracle Corporation). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również procesy biznesowe i konsulting dotyczący technologii informacyjnych w firmie Deloitte Consulting. Henry uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej, z naciskiem na przetwarzanie sygnału, na Uniwersytecie w Waszyngtonie oraz tytuł magistra nauk technicznych w Stanford Graduate School of Business.

VIKRAM MEHTA

Starszy wiceprezes ds. produktów i usług dla MŚP

Viktram Mehta, kombatant 30-letniego przemysłu technologicznego, ma udokumentowane osiągnięcia zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych, w tym w firmach HP, IBM, Nortel, Alteon Web Systems (przejętych przez Nortel), Ensim (przejętych przez Ingram Micro) i BLADE Network Technologies (przejętych przez IBM). Karierę Mehta przerodziła się od sprzedaży do marketingu, zarządzania produktami i ogólnych ról kierowniczych na całym świecie. W 2008 roku firma Viktram została przez firmę Ernst & Young wyróżniono „północną Kalifornijską przedsiębiorcą roku”, a w następnym roku została ona sprowokowana do pracy w firmie Ernst & Young na rzecz przedsiębiorcę z Roku National Hall of-Fame. W 2010 r. FIRMA IBM nabyła technologie SIECI KASETOWYCH, które pełniły funkcję prezesa i dyrektora generalnego, zwracając inwestorom pierwotnym rekordowy zwrot z inwestycji w 11x i oznaczając ponowne wejście firmy IBM do działalności w zakresie sieci danych po 10-letniej przerwie. Po przejęciu SERWERA KASETOWEGO Viktram pełnił funkcję wiceprezesa ds. jednostki biznesowej IBM System Networking. Przed pełnieniem obecnej roli starszego wiceprezesa ds. zarządzania produktami w naszej jednostce biznesowej typu B-B Vikran pełnił funkcję doradcy i konsultanta prezesa i dyrektora generalnego firmy NETGEAR w zakresie budowania firmy na rynku profesjonalnego sprzętu audio-wideo (Pro AV).

MICHAEL A. WERDANN

Dyrektor ds. dochodów

Michael A. Werdann obecnie pełni funkcję dyrektora ds. dochodów i jest w NETGEAR od ponad 20 lat. Werdann pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. sprzedaży globalnej w okresie od października 2015 r. do lipca 2021 r., starszego wiceprezesa ds. sprzedaży produktów konsumenckich na całym świecie w okresie od marca 2015 r. do października 2015 r. oraz wiceprezesa ds. sprzedaży w Ameryce w okresie od grudnia 2003 r. do marca 2015 r. Odkąd dołączył do nas w 1998 roku, Werdann pełnił funkcję dyrektora ds. sprzedaży, handlu elektronicznego i DMR w Stanach Zjednoczonych od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. oraz naszego regionalnego dyrektora sprzedaży na wschód od października 1998 r. do grudnia 2002 r. Zanim dołączył do nas, Werdann pracował przez trzy lata w firmie Iomega Corporation, firmie zajmującej się sprzętem komputerowym, jako dyrektor ds. sprzedaży w sektorze reselerowym o wartości dodanej. Werdann posiada licencjat w dziedzinie komunikacji uzyskany na Uniwersytecie Seton Hall.

HEIDI CORMACK

Dyrektor ds. marketingu

Heidi Cormack pełni obecnie funkcję dyrektora ds. marketingu. Od ponad 10 lat jest w NETGEAR, pełniąc różne funkcje kierownicze w ramach organizacji marketingowej. Pod jej kierownictwem zrestrukturyzowała i odbudowała globalny zespół marketingowy, z powodzeniem wprowadziła i zbudowała wiele submarek NETGEAR oraz kierowała ogólnofirmowymi inicjatywami w zakresie marketingu opartego na danych i zaangażowaniu klientów. Przed objęciem funkcji CMO Heidi pełniła funkcję starszego wiceprezesa ds. marketingu globalnego od listopada 2017 r. do lipca 2021 r., wcześniej wiceprezesa ds. marketingu korporacyjnego i dyrektora ds. marketingu regionalnego. Przed dołączeniem do NETGEAR w 2006 roku Heidi zajmowała stanowiska w różnych firmach, w tym Virgin Mobile, RedBull Energy Drink i Sony Computer Entertainment, a także ukończyła studia biznesowe w Sunshine Coast Business Academy w Australii.