Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)(2002/96/WE)

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma zastosowanie do przedsiębiorstw wytwarzających, sprzedających, dystrybuujących lub przetwarzających sprzęt elektryczny bądź elektroniczny oraz do konsumentów na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) poprzez edukację konsumentów oraz poprawę skuteczności systemów zbierania i recyklingu.

Dyrektywa nakłada na producentów (wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców) obowiązek:

>    upewnienia się, że wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne (EEE) wprowadzone na rynek UE są oznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na kółkach;

>    zarejestrowania się w organie regulacyjnym zajmującym się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) w każdym państwie członkowskim. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego;

>    dołączenia do programu odzyskiwania i recyklingu. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego;

>    do 31 grudnia 2006 r. producenci będą zobowiązani do osiągnięcia szeregu celów w zakresie odzyskiwania i recyklingu.

 

Firma NETGEAR Inc. współpracuje obecnie z dostawcami, dystrybutorami, partnerami i klientami w celu zapewnienia zgodności firmy NETGEAR z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

 

Połączone schematy recyklingu WEEE

 

Kraj

Schemat

Numer rejestracyjny WEEE

Łącze

Dania

Elretur

N/A

www.elretur.dk

Holandia

Stichting OPEN

N/A/p>

https://www.stichting-open.org/

Francja

EcoLogic

Unikalny identyfikator: FR023871_05MWWN

www.ecologic-france.com

Niemcy

Relectra

Rejestracja NRA: 75275505

https://www.relectra.de/

Włochy

ERP IT

Numer rejestracyjny NRA: IT18070000010494

www.erp-recycling.org

Irlandia

ERP IE

Numer rejestracyjny NRA: 866WB

www.erp-recycling.org

Szwecja

El-Kretsen

Numer rejestracyjny NRA: 5164029349

www.el-kretsen.se

Hiszpania

Ecotic

Numer rejestracyjny NRA: 895

www.ecotic.es

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

ERP UK

Numer rejestracyjny NRA: WEE/BD0111XQ

www.erp-recycling.org