Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)(2002/96/WE)

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma zastosowanie do przedsiębiorstw wytwarzających, sprzedających, dystrybuujących lub przetwarzających sprzęt elektryczny bądź elektroniczny oraz do konsumentów na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) poprzez edukację konsumentów oraz poprawę skuteczności systemów zbierania i recyklingu.

Dyrektywa nakłada na producentów (wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców) obowiązek:

>    upewnienia się, że wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne (EEE) wprowadzone na rynek UE są oznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na kółkach;

>    zarejestrowania się w organie regulacyjnym zajmującym się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) w każdym państwie członkowskim. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego;

>    dołączenia do programu odzyskiwania i recyklingu. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego;

>    do 31 grudnia 2006 r. producenci będą zobowiązani do osiągnięcia szeregu celów w zakresie odzyskiwania i recyklingu.

 

Firma NETGEAR Inc. współpracuje obecnie z dostawcami, dystrybutorami, partnerami i klientami w celu zapewnienia zgodności firmy NETGEAR z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

 

Programy recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), do których dołączono

 

Kraj

Program

Numer rejestracyjny

Łącze

Dania

Elretur

Nie dotyczy

www.elretur.dk

Niderlandy

Stichting Open

Nie dotyczy

https://www.stichting-open.org/

Francja

Ecologic

FR025204_05HBAS

www.ecologic-france.com

Niemcy

Relectra

75275505

https://www.relectra.de/

Włochy

ERP IT

IT18070000010494

www.erp-recycling.org

Irlandia

ERP IE

866WB

www.erp-recycling.org

Szwecja

El-Kretsen

5164029349

www.el-kretsen.se

Hiszpania

Ecotic

895

www.ecotic.es

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

ERP UK

WEE/BD0111XQ

www.erp-recycling.org