Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Dyrektywa w sprawie opakowań (94/62/EC)

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ma zastosowanie do przedsiębiorstw wytwarzających, sprzedających, dystrybuujących sprzęt elektroniczny (EEE) oraz do konsumentów w Unii Europejskiej. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych poprzez edukację konsumentów oraz poprawę skuteczności systemów zbierania odpadów i recyklingu.

Dyrektywa nakłada na producentów (wytwórców, dystrybutorów i sprzedawców) obowiązek:


  • ograniczenia poziomów stężenia metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, rtęć i chrom sześciowartościowy do 100 ppm;
  • aby wszystkie opakowania wprowadzane do obrotu po 1997 r. spełniały wymogi w zakresie (1) produkcji i składu; (2) możliwości przetworzenia; oraz (3) możliwości odzysku;
  • rejestracji w organie regulującym w każdym z właściwych państw członkowskich. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego; 

dołączenia do programu odzyskiwania i recyklingu. Terminy różnią się w zależności od państwa członkowskiego.

Firma NETGEAR Inc. współpracuje obecnie z dostawcami, dystrybutorami, partnerami i klientami w celu zapewnienia zgodności firmy NETGEAR z dyrektywą w sprawie opakowań.

 

Programy recyklingu, do których dołączono


Kraj

Program

Numer rejestracyjny

Łącze

Niemcy

Reclay

DE1041172781202

www.reclay-group.com

Francja

Citéo

FR207421_01GYUT

www.ecoemballages.fr

Włochy

CONAI

Nie dotyczy

www.conai.org

Netherlands

Afvalfonds Verpakkingen

N/A

afvalfondsverpakkingen.nl

Szwecja

FTI

Nie dotyczy

www.ftiab.se

Hiszpania

Ecoembes

Nie dotyczy

www.ecoembes.com