Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości
Normy i zgodność
CEC (Kalifornia)

Misją komisji CEC (California Energy Commission) jest ocena, wspieranie i działanie za pośrednictwem spółek publicznych/prywatnych mające na celu usprawnienie systemów energetycznych, które promują silną gospodarkę i zdrowe środowisko. California Energy Commission jest główną agencją Stanów Zjednoczonych zajmującą się polityką energetyczną i jej planowaniem. Zakres odpowiedzialności utworzonej przez władze ustawodawczą w 1974 r., znajdującej się w Sacramento komisji obejmuje promowanie energooszczędności poprzez ustanawianie państwowych norm wydajności dla urządzeń i budynków oraz współpracę z władzami lokalnymi mającą na celu ich egzekwowanie.

CEC (Kalifornia)

REACH (Unia Europejska)

Rozporządzenie REACH jest nową regulacją Wspólnoty Europejskiej dotyczącą substancji chemicznych i ich użytkowania (WE 1907/2006). Dotyczy ona rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. Nowe prawo weszło w życie z dniem 1. czerwca 2007 r.

Rozporządzenie REACH (Unia Europejska)

Dyrektywa w sprawie baterii (Unia Europejska)

W czerwcu 2006 r. Parlament Europejski oraz Rada Ministrów UE przyjęły kompromis w sprawie ponownego rozpatrzenia dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów z 1991 r. Nowa dyrektywa zawiera minimalny zakaz używania kadmu i rtęci oraz termin osiągnięcia docelowych wartości gromadzenia i recyklingu wyznaczony na rok 2016.

Dyrektywa w sprawie baterii

Dyrektywa w sprawie opakowań

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ma zastosowanie do przedsiębiorstw, które produkują, sprzedają i dystrybuują sprzęt elektroniczny (EEE) na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta ma na celu zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych poprzez edukacje konsumentów oraz poprawę efektywności gromadzenia i recyklingu odpadów.

Dyrektywa w sprawie opakowań

Punkty odniesienia firmy NETGEAR
Przycisk włączania/wyłączania zasilania

Przycisk włączania/wyłączania zasilania pozwala wyłączyć router/bramę sieciową, gdy nie są one używane. Produkty bez przycisku włączania/wyłączania można wyłączyć tylko poprzez fizyczne odłączenie zasilania. W wielu przypadkach przewód zasilający wpada za biurko i ginie w plątaninie kabli, utrudniając późniejsze odnalezienie. Z tego powodu wielu klientów nie wyłącza swoich routerów, a tym samym zużywa więcej energii elektrycznej niż potrzeba. Przycisk włączania/wyłączania pozwala rozwiązać ten problem.

Przycisk włączania/wyłączania łączności bezprzewodowej

Przycisk włączania/wyłączania łączności bezprzewodowej pozwala wyłączyć moduł bezprzewodowy routera/bramy sieciowej, gdy nie jest on używany. Router bezprzewodowy zużywa około 30% mniej energii po wyłączeniu łączności bezprzewodowej. Dzięki przyciskowi włączania/wyłączania łączności bezprzewodowej klienci mogą w łatwy sposób wyłączyć łączność bezprzewodową, gdy idą w nocy spać lub gdy w dzień wychodzą do pracy. Wyłączenie łączności bezprzewodowej pozwala dodatkowo zabezpieczyć sieć, uniemożliwiając włamanie się za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Zarządzanie mocą wyjściową sieci bezprzewodowej

Trójpoziomowe ustawienie mocy transmisji sieci WiFi zapewnia elastyczność sterowania mocą transmisji sieci WiFi pozwalającą na optymalizację jej zasięgu. Zużycie energii przez łączność WiFi routera lub bramy sieciowej można zmniejszyć nawet o 75% w stosunku do wartości maksymalnej, ustawiając niskie lub średnie zużycie energii dla małych i średnich domów oraz maksymalizując moc transmisji w przypadku dużych domów i przedsiębiorstw.

Bezczynność urządzeń Powerline

Tryb niskiej mocy pozwala zmniejszyć całkowite zużycie energii, gry port nie jest używany.

Automatyczne wyłączanie portu

Przełącznik sieciowy może wykryć, czy do poszczególnych portów podłączono urządzenia. Jeżeli do portów nie podłączono urządzeń, przełącznik automatycznie wyłączy zasilanie portu.

Oszczędzanie energii dzięki wykrywaniu długości kabli

Przełączniki Green Smart oraz zarządzane przełączniki firmy NETGEAR mogą wykrywać długość kabli podłączonych do poszczególnych portów. Im krótszy kabel, tym mniejsza moc wymagana jest do transmisji.

Zatrzymywanie dysku

Ustawienia czasu zatrzymywania dysków pozawalają użytkownikom wybrać odpowiedni okres, po którym dysk zostanie automatycznie wyłączony w celu oszczędzania energii. Ponowne uruchomienie może mieć niewielki wpływ na czas wykonania kolejnego żądania systemowego, ale w zamian uzyskuje się niższe zużycie dysku oraz zmniejszony pobór energii.

Czas włączania/wyłączania zasilania

Funkcja czasu włączania/wyłączania zasilania pozwala użytkownikowi ustalić harmonogram włączania i wyłączania systemu. Odpowiednie stosowanie tej funkcji pozwala znacznie zmniejszyć zużycie systemu o pobór energii elektrycznej.

Inteligentny wentylator

Reguluje prędkość wentylatora w oparciu o wzrost lub spadek temperatury.

Funkcja Wake On LAN

Pozwala włączyć lub wybudzić urządzenie za pośrednictwem komunikatu sieciowego.