Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

Regelgeving

Informatie over naleving en certificeringen

NETGEAR voorziet haar klanten van hoogwaardige producten die voldoen aan de wetgeving, normen en eisen. NETGEAR-producten ondergaan grondige test- en certificatieprocessen op elk aspect van naleving van regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC), veiligheid, draadloos en telecom. NETGEAR volgt alle toepasselijke wetten, richtlijnen, normen en voorschriften van de branche. Producten worden dienovereenkomstig gemerkt volgens, maar niet beperkt tot, FCC-normen (Federal Communication Commission), richtlijnen van de Europese Unie (CE-markering), VCCI van Japan, RCM van Australië en markeringsvereisten van andere landen. De conformiteitsverklaring wordt bewaard en is op verzoek beschikbaar.

Klik hier voor toegang tot de Arlo-startpagina voor regelgeving

EU-conformiteitsverklaring

Opmerking 1: de veiligheidsnorm voor producten die naar Europese en andere landen worden verzonden, verandert in december 2020. Netgear garandeert klanten dat alle producten momenteel worden geëvalueerd en dat alle producten die op de overgangsdatum naar Europese en andere landen worden verzonden, voldoen aan EN 62368-1 of de veiligheidsnorm die wordt vereist door de regionale autoriteit. De Europese conformiteitsverklaring in de volgende link wordt vóór die datum met deze informatie bijgewerkt.

Opmerking 2: de wettelijke vereisten voor het verzenden van producten naar het Verenigd Koninkrijk veranderen in januari 2021, wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Netgear-producten worden na deze datum nog steeds naar het Verenigd Koninkrijk verzonden en zullen voldoen aan de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

EU-conformiteitsverklaring

Veiligheidsinstructies voor EU-producten

Veiligheidsinstructies voor EU-producten van Arlo Go

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NETGEAR streeft ernaar om de hoogste normen van sociale verantwoordelijkheid te garanderen, ongeacht waar onze producten worden gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

REACH-wetgeving

Registratie, evaluatie, goedkeuring en beperking van chemische stoffen (EG) 1907/2006

REACH-wetgeving

ISO-certificeringen

ISO-certificaten van NETGEAR en NETGEAR-partners. Alle productiepartners van NETGEAR zijn volgens ISO9001 en/of ISO14001 gecertificeerd.

ISO-certificeringen

Batterijen

Lithiumbatterijen en accu's die in Netgear-producten worden gebruikt, voldoen aan de VN-handleiding voor tests en criteria, deel III, subhoofdstuk 38.3, paragraaf 38.3.5 van de transportregelgeving voor batterijen van 1 januari 2020.

Richtlijn voor batterijen

WEEE-richtlijn

Productaankondigingen en milieuregels.

WEEE-richtlijn

Verpakkingsrichtlijn

Verpakkingsrichtlijn

Beleid inzake conflictmineralen

Beleid inzake conflictmineralen

Naleving op het gebied van veiligheid
Opmerking: de veiligheidsnorm voor producten die naar Europese en andere landen worden verzonden, verandert in december 2020. Netgear garandeert klanten dat alle producten momenteel worden geëvalueerd en dat alle producten die op de overgangsdatum naar Europese en andere landen worden verzonden, voldoen aan EN 62368-1 of de veiligheidsnorm die wordt vereist door de regionale autoriteit.

XE102-informatie 

Naleving op het gebied van veiligheid

Advies voor Arlo-batterijen

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring