Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

NETGEAR-privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 17 augustus 2020

 

 

NETGEAR Inc., en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "NETGEAR" "wij" "ons" of "onze") vinden uw privacy belangrijk. In dit Beleid wordt beschreven hoe we de Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, consumenten en andere personen die met ons communiceren ("u", "uzelf" of "uw") verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en anderszins verwerken. U krijgt ook informatie over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en over hoe u ons kunt bereiken om deze bij te werken of om antwoord te krijgen op vragen over ons privacybeleid.

1. Bereik

Dit Beleid is van toepassing op de verwerking van Persoonlijke gegevens door NETGEAR. Dit houdt in alle informatie die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals uzelf identificeert, er betrekking op heeft, beschrijft, ernaar verwijst, er redelijkerwijs mee geassocieerd kan worden of er redelijkerwijs aan kan worden gekoppeld, zowel direct als indirect. Persoonlijke gegevens bevatten geen gegevens die zijn geanonimiseerd of die in een verzamelde, niet-persoonlijk identificeerbare vorm zijn opgenomen.  

   (1) NETGEAR-hardwareproducten (inclusief onze routers en gateways, onze ReadyNAS-producten en -switches en onze Meural-producten) ("Producten"),
   (2) Alle NETGEAR-websites en -domeinen en website(s) die toegankelijk zijn via http://www.netgear.com/ en http://www.meural.com ("Websites"),
   (3) diensten, inclusief technische ondersteuning en diensten die toegankelijk zijn via de Websites ("Web-apps"),
   (4) software die kan worden gedownload naar uw smartphone of tablet voor toegang tot diensten ("Mobiele apps"), en
   (5) abonnementsdiensten, inclusief diensten waartoe u toegang hebt via de Web-apps en Mobiel apps ("Abonnementsdiensten"), (gezamenlijk de "Diensten").

Derden kunnen ook NETGEAR-producten en -diensten integreren in hun producten en diensten en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze integratie.  Houd er rekening mee dat het beleid van de producten en diensten van deze derden van toepassing is op de manier waarop deze derden uw gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken. Aangezien NETGEAR het privacybeleid van derden niet beheert, raden we u aan het beleid van derden met wie u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks deelt goed te lezen.

Aanvullende informatie over ons privacybeleid kan worden verstrekt in andere documenten, zoals beschrijvingen van aanbiedingen, aanvullende privacyverklaringen of kennisgevingen die voorafgaand aan of op het moment van gegevensverzameling worden verstrekt.

2. Snelkoppelingen

We raden u aan dit Privacybeleid volledig door te lezen zodat u volledig op de hoogte bent van de inhoud ervan.  Als u echter alleen een bepaald gedeelte van dit Privacybeleid wilt openen, kunt u op de betreffende koppeling hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

1. Bereik
2. Snelkoppelingen
3. Wat doet NETGEAR?
4. Hoe verzamelt Netgear gegevens?
5. Hoe we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken
6. Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen
7. Uw rechten en keuzes
8. Bericht aan inwoner van Californië
9. Gegevensoverdracht
10. Kennisgeving inzake het Privacyschild
11. Rechtsgrond voor verwerking
12. Alternatieve indelingen voor het privacybeleid
13. Hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u uw privacyrechten kunt oefenen
14. Privacy van kinderen
15. Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
16. Bewaring van persoonlijke gegevens
17. Services van derden
18. Update van deze Kennisgeving

3. Wat doet NETGEAR?

NETGEAR is een toonaangevende leverancier van netwerkapparatuur, met het hoofdkantoor in de VS en vestigingen over de hele wereld.  Bij NETGEAR zetten wij ideeën om in innovatieve netwerkproducten waarmee mensen worden verbonden, bedrijven worden ondersteund, en de manier waarop we leven wordt verbeterd. Gebruiksvriendelijk. Krachtig. Slim. En speciaal voor u ontworpen.

Ga voor meer informatie over NETGEAR naar het gedeelte Over ons op onze site.

4. Hoe verzamelt NETGEAR gegevens?

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van het NETGEAR-product dat of de NETGEAR-dienst die u gebruikt. We hebben de afgelopen twaalf (12) maanden de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld:  

 • Identificerende informatie: 
  • Dit omvat contactgegevens, zoals uw naam, alias, postadres, telefoonnummer of e-mailadres, evenals uw gebruikers-ID, hints voor wachtwoorden en soortgelijke beveiligingsinformatie die nodig is voor verificatie en toegang tot onze platforms zoals MyNETGEAR of Meural. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u. We vragen u bijvoorbeeld om uw contactgegevens op te geven om een account bij ons te registreren (bijvoorbeeld op MyNETGEAR of Meural), om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons, om een geschenk of promotie aan te vragen of om een bètatester te worden, en/of om ons vragen te stellen.
  • Wij verzamelen gegevens die u verstrekt wanneer u persoonlijk, online of telefonisch of via e-mail contact met ons opneemt met onze helpdesks, online winkels en klantenservicekanalen, via reacties op klantenenquêtes of prijsvragen, of aanvullende informatie die u ons verstrekt om de levering van onze producten en diensten te vergemakkelijken, en om op uw vragen te reageren.
  • Wanneer u onze Websites bezoekt of onze Producten en Diensten gebruikt, verzamelen wij mogelijk ook automatisch bepaalde informatie van uw apparaat, Web-app(s) en/of Mobiele app(s), zoals uw IP-adres, online-ID's, unieke apparaat-ID's, reclame-ID's, brede geografische locatie (bijvoorbeeld op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan dit type informatie worden beschouwd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Daarnaast kunnen we ook gegevens verzamelen (zoals zakelijke contactgegevens) van onze winkels, wederverkopers of distributiepartners, of van mensen die u kent en die u verwijzen naar vacatures en andere marketingmaterialen. In deze gevallen controleren wij of de derde partijen uw voorafgaande toestemming hebben verkregen en of zij anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken.
 • Informatie over klantrecords: 
  • Dit omvat informatie zoals uw naam, handtekening, adres, telefoonnummer, dienstverband, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankkaartnummer of andere informatie die klantendossiers vormt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u.
  • We verzamelen bijvoorbeeld uw debet- of creditcardnummer wanneer u producten koopt of een abonnement koopt om een van onze producten of services te gebruiken, voor verzendservices die verband houden met een vervanging van de garantie, of wanneer u een toepassing koopt/licentiërt via de NETGEAR-app-marktplaats.
 • Kenmerken van beveiligde classificaties in bepaalde jurisdicties (bijv. onder de wet van Californië of de federale wetgeving): Dit omvat demografische gegevens, waaronder geslacht (zoals gender en genderidentiteit), leeftijd, ras en/of etniciteit.
 • Commerciële informatie: Dit omvat informatie zoals records van NETGEAR-producten of -services die u hebt gekocht, verkregen of overwogen. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u.
 • Informatie over internetactiviteiten of andere netwerkactiviteiten:
  • Dit omvat informatie zoals internetsnelheid, foutpercentages, downloaden en gebruiken van apps, firmwareversie, configuratie-instellingen, WiFi-instellingen, internetsnelheid, spanningsinformatie, opslaginformatie, foutpercentages, downloaden en gebruik van apps, gebruik van services en functies, crash diagnostics en andere prestatiegegevens. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw apparaat.
  • Door deze informatie te verzamelen, kunnen we beter inzicht krijgen in de bezoekers van onze Websites en klanten die onze Producten en Diensten gebruiken, en welke inhoud en/of functies relevant en interessant voor hen zijn. We verzamelen deze gegevens ook om u de juiste upgrade(s) en ondersteuning te bieden en onze Producten en Diensten te verbeteren.
  • Sommige van deze gegevens worden mogelijk verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie. Derden kunnen ook informatie verzamelen met behulp van cookies. Sommige websites hebben 'Niet tracken'-functies waarmee u een website kunt vertellen u niet te volgen. Deze functies zijn niet allemaal uniform. We reageren momenteel niet op deze signalen. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.
 • Geografische-locatiegegevens: Dit omvat een ruime geografische locatie (bijv. locatie op land- of stadsniveau). Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw apparaat.
 • Audio, elektronische, visuele of soortgelijke informatie: Dit omvat informatie zoals chat, afbeeldingen en audio-, video- of gespreksopnamen die zijn gemaakt wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze klantenservice voor ondersteuning of hulp. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u.
 • Professionele of werkgerelateerde gegevens: Dit omvat informatie zoals uw zakelijke contactgegevens om diensten op bedrijfsniveau te kunnen leveren. We kunnen ook uw contactgegevens en informatie over uw professionele kwalificaties verzamelen, waaronder uw curriculum vitae en referenties wanneer u solliciteert bij NETGEAR. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u of van de sollicitant wanneer u door de sollicitant als referentie bent opgegeven.
 • Conclusies: Dit omvat informatie die is afgeleid van een van de hierboven vermelde persoonlijke gegevens om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een individu.
 • Elektronische en gebruiksgegevens:
  • Dit omvat informatie over de manier waarop uw apparaat contact heeft gehad met onze Website, inclusief welke pagina's u hebt geopend en op welke koppelingen u hebt geklikt, of met onze producten. De informatie die we automatisch verzamelen kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaat-ID's, firmware- en softwareversies, registratie- en configuratie-instellingen, gebruik van diensten en functies, foutdiagnose- en prestatiegegevens, advertentie-ID's, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie.
  • We verzamelen ook functionele gegevens als u onze Meural-producten gebruikt, inclusief producttype, apparaattype, besturingssysteem van controller, softwareversie, informatie over WiFi-antennes, instellingen voor achtergrondverlichting, productoriëntatie, de naam die u uw Meural-product in verschillende ruimten hebt gegeven, en foutinformatie. Wij verzamelen deze informatie om ervoor te zorgen dat uw Meural-product(en) en -apparaten goed werken, om u klantenservice te bieden en uw visuele voorkeuren te respecteren. We verzamelen deze informatie ook als leidraad voor de verbetering van producten en apparaten en voor de besluitvorming over klantenservice.
  • Bovendien verzamelen onze Meural-producten activiteitinformatie, zoals de duur van de beeldweergave, het downloaden van afbeeldingen, het groeperen van apparaten (als er meerdere apparaten op één geregistreerd account zijn), opdrachtinformatie (zoals beeldrotatie, helderheidsaanpassing, planningsinstellingen en beeldrotatie), informatie over afspeellijstgegevens; en informatie over de Meural-afspeellijst of Meural-favorieten; elk gerelateerd aan een afzonderlijk Meural-apparaat. Als u spraakbesturing inschakelt, verzamelen we vergelijkbare informatie over gebruik en beheer daarvan. Wij verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw apparaat.

We kunnen ook andere persoonlijke gegevens verzamelen buiten deze categorieën wanneer u persoonlijk, online of telefonisch, of per post contact met ons opneemt in de context van:

 • Hulp via onze helpdesks of andere kanalen voor klantenservice
 • Deelname aan klantenenquêtes of wedstrijden
 • Ondersteuning bij het leveren van onze diensten en het beantwoorden van uw vragen

In dergelijke gevallen verzamelen we deze informatie rechtstreeks van u.

Van tijd tot tijd kunnen wij persoonlijke gegevens over u ontvangen van bronnen van derden, zoals:

 • Sociale-mediaplatforms, als u bijvoorbeeld onze Diensten opent met uw Facebook-account, kunnen we persoonlijke gegevens over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres en gender. Welke persoonlijke gegevens we van uw Facebook-account verzamelen, zijn afhankelijk van de privacy-instellingen van uw Facebook-account.
 • Online winkels, winkels, geautoriseerde wederverkopers, distributiepartners, als u NETGEAR-producten of -diensten bij een van deze partners koopt, kunnen wij informatie over u en uw aankoop ontvangen.
 • Servicepartners waarmee we co-branded services aanbieden, zoals beveiligings- en ouderlijk toezicht, of gezamenlijke marketingactiviteiten ondernemen.
 • Marketingpartners die met ons samenwerken via sociale media en online kanalen om geschenken en promoties te sponsoren.
 • Persoonlijke gegevens van derden: Als u ervoor kiest ons Persoonlijke gegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer), moet u ervoor zorgen dat u hiervoor toestemming van de derde hebt. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van de namen en afbeeldingen die u associeert met accountgebruikers, het doorsturen van referentie- of marketingmateriaal naar een vriend of het verzenden van verwijzingen voor een baan.

We verzamelen alleen gegevens van derden van wie we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken.

5. Hoe wij uw Persoonlijke gegevens gebruiken

Bij NETGEAR gebruiken we uw Persoonlijke gegevens alleen voor legitieme zakelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn onder andere:

a. Om u te voorzien van de Diensten die u hebt aangevraagd of waarop u bent geabonneerd en om met u te communiceren in verband met deze Diensten. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren en rechtstreeks met u te communiceren.

b. Om onze Producten en Diensten te onderhouden, verbeteren en ontwikkelen. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens voor doeleinden met betrekking tot het functioneren en het verbeteren van onze Producten en Diensten.  We gebruiken de gegevens die we in bestaande Diensten verzamelen ook om ons te helpen nieuwe Diensten te ontwikkelen of om de Diensten aan uw wensen aan te passen.

c. Interne gegevensanalyse. We gebruiken Persoonlijke gegevens voor interne analyse om te begrijpen hoe onze Diensten worden gebruikt.

d. Marketing. Wij kunnen u marketingberichten sturen over producten, diensten, aanbiedingen, programma's en promoties (inclusief prijsvragen, loterijen en andere marketingactiviteiten), rechtstreeks van ons of van onze partners. Dit kunnen onze eigen aanbiedingen of producten zijn, of aanbiedingen voor producten van derden waarvan we denken dat u ze interessant vindt, maar we delen geen informatie met derden voor hun onafhankelijke marketing- of promotiedoeleinden.

e. Om ons bedrijf te beschermen, fraude te voorkomen en onze producten te beveiligen. Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om ons bedrijf, onze klanten of onze Websites te beschermen. 

f. Voor naleving van wetten en andere normen. Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving of verzocht door een gerechtelijke procedure of overheidsinstantie die jurisdictie heeft of claimt via NETGEAR of aan NETGEAR gelieerde ondernemingen. 

g. Om te voldoen aan of te voorzien in de reden waarom u de informatie hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens deelt om een vraag te stellen over onze producten of diensten, gebruiken we die informatie om te reageren op uw vraag. Als u contact met ons opneemt in verband met ondersteuning voor een Product of Dienst, gebruiken wij uw Persoonlijke gegevens om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, waaronder onderzoek, het behandelen van uw zorgen, en het bewaken en verbeteren van onze antwoorden.

h. Andere activiteiten. Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens verwerken voor andere doeleinden waarvoor wij specifieke kennisgevingen verstrekken op het moment van verzamelen.

6. Hoe wij uw Persoonlijke gegevens delen

Bij NETGEAR delen we uw Persoonlijke gegevens alleen wanneer we legitieme zakelijke redenen hebben. In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we de volgende categorieën persoonlijke informatie gedeeld en gedeeld (in elk geval worden de categorieën persoonlijke informatie nader uitgelegd in sectie 4 hierboven getiteld „wat zijn de methoden voor het verzamelen van gegevens van NETGEAR?”):

 • Identificerende informatie:
 • Gegevens van de klant;
 • Kenmerken van beveiligde classificaties in bepaalde jurisdicties (bijv. onder de wet van Californië of de federale wetgeving):
 • Commerciële informatie;
 • Informatie over internetactiviteiten of andere elektronische netwerkactiviteiten;
 • Geografische-locatiegegevens:
 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie;
 • Professionele of werkgerelateerde gegevens:
 • Conclusies; en
 • Elektronische en gebruiksgegevens:

We delen deze categorieën persoonlijke gegevens voor onze zakelijke doeleinden (vermeld in sectie 5 hierboven, getiteld 'Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken') op de volgende manieren, of zoals anderszins aan u is doorgegeven ten tijde van het verzamelen van gegevens:

a. Binnen de NETGEAR-groep van bedrijven wereldwijd. We kunnen de Persoonlijke gegevens die we verzamelen delen met ons hoofdkantoor en onze gelieerde ondernemingen.

b. Met onze leveranciers, serviceproviders, agenten en vertegenwoordigers. We kunnen persoonlijke informatie delen met onze leveranciers, serviceproviders, agenten, vertegenwoordigers, wederverkopers, distributeurs, doorverwijzende partners en integrators die ons bedrijf ondersteunen en diensten namens ons uitvoeren op basis van onze instructies en in overeenstemming met de juiste vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen. Voorbeelden van diensten zijn: het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het detecteren en voorkomen van fraude, het bieden van klantenservice, het maken van marketingcontent en het helpen bij verkoopgerelateerde activiteiten of after-salesondersteuning. Dit geldt ook voor onze servicepartners waarmee we co-branded services zoals beveiligingssoftware aanbieden, of gezamenlijke marketingactiviteiten ondernemen. Als u bijvoorbeeld onze 'NETGEAR Armor Powered by BitDefender'-oplossing aanschaft, delen we persoonlijke informatie met BitDefender in verband met uw abonnement en de werking van de oplossing.

c. Met de beheerders die door uw organisatie zijn geautoriseerd (als u toegang hebt tot onze services via een abonnement dat door uw organisatie wordt beheerd). Als uw organisatie bijvoorbeeld een abonnement heeft genomen op een van onze Software-as-a-Service (SaaS)-platforms, kunnen we persoonlijke gegevens delen met de beheerders die door uw organisatie zijn geautoriseerd om het gebruik van het platform binnen uw organisatie te beheren.

d. We kunnen informatie delen met elke opvolger van ons bedrijf of een deeldaarvan. We kunnen sommige of alle activa, waaronder Persoonlijke gegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van activa, afvloeiing van activa in een afzonderlijk bedrijf of soortgelijke transactie, of in het geval van insolventie of faillissement. In het geval dat een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de begunstigde te verwijzen naar het gebruik van de Persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

e. We kunnen informatie delen om juridische redenen. Wij delen Persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of personen buiten NETGEAR als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, juridische processen of afdwingbare overheidsverzoeken te voldoen;
 • toepasselijke Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen;
 • het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiligings- of technische problemen;
 • onze rechten beschermen of verdedigen, of voor onze operationele zakelijke doeleinden; of
 • de rechten, het eigendom of de veiligheid van NETGEAR en haar werknemers, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet te beschermen tegen schade.

f.. Andere. Als we u op andere wijze op de hoogte stellen en u ermee akkoord gaat dat de gegevens worden gedeeld.

7. Uw rechten en keuzes

Afhankelijk van het land of de staat waarin u woont, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en bepaalde keuzes met betrekking tot welke Persoonlijke gegevens wij van u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij met u communiceren.

 • Het recht op toegang betekent dat u het recht hebt om bij ons op te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u hebben verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt. U kunt dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderdeel Contact opnemen en uw privacyrechten uitoefenen hieronder.
 • Het recht op verwijdering betekent dat u het recht hebt om ons te verzoeken persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld of onderhouden te verwijderen, met inachtneming van bepaalde uitzonderingen. Zoals hierboven vermeld, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in het onderdeel Contact opnemen en uw privacyrechten uitoefenen hieronder.
 • Het recht op niet-discriminatie betekent dat u geen discriminerende behandeling zult ontvangen wanneer u een van uw privacyrechten uitoefent.
 • U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of bij te werken; bezwaar te maken tegen de verwerkingvan uw persoonlijke gegevens; ons te vragen de verwerkingvan uw persoonlijke gegevens te beperken of de portabiliteitvan uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden vermeld in het gedeelte Contact opnemen en uw privacyrechten uitoefenen hieronder.
 • U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor marketingberichten die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de koppeling "uitschrijven" of "afmelden" in de marketingmails die wij u sturen.  Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals marketing via post of telemarketing), neem dan contact met ons op via de contactgegevens die zijn vermeld in het gedeelte Contact opnemen en uw privacyrechten uitoefenen hieronder. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor hun onafhankelijke marketing- of reclamedoeleinden
 • Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we voorafgaand aan uw toestemming hebben uitgevoerd, noch heeft dit invloed op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die zijn uitgevoerd in het vertrouwen op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen over een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Kennisgeving aan inwoners van de staat Californië

Zoals hierboven vermeld, kan NETGEAR derden bepaalde persoonlijke informatie verstrekken om onze producten en diensten te leveren of te verbeteren, bijvoorbeeld om producten of diensten op uw verzoek te leveren. In dergelijke gevallen eisen we dat deze derden de informatie behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften.

NETGEAR verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden (conform California Civil Code § 1798.100-1798.199, ook wel bekend als de California Consumer Privacy Act van 2018), noch deelt NETGEAR persoonlijke gegevens met derden voor hun direct-marketingdoeleinden (conform California Civil Code Sec. 1798.83).

Financiële prikkels

Van tijd tot tijd kunnen we financiële prikkels aanbieden, zoals coupons, kortingen of andere prijsverlagingen, voor onze producten en diensten in ruil voor uw inschrijving in e-mailupdates, het afleveren van nieuwsbrieven, prijsvragen of soortgelijke communicatie. Het bedrag of de aard van de coupon, korting of andere prijsverlaging zal in elk geval worden gespecificeerd op het moment dat de persoonlijke informatie moet worden ingediend. Om deze financiële prikkels te ontvangen, wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om uw e-mailadres op te geven om een kortingsbon te ontvangen of om uw gegevens te verstrekken om deel te nemen aan een wedstrijd. U kunt zich aanmelden voor de financiële incentive door uw persoonlijke gegevens in te dienen. Als u niet wilt kiezen voor de financiële stimulans, dient u de persoonlijke gegevens niet in te dienen.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de financiële stimulans. Gebruik hiervoor de onderstaande contactgegevens in artikel 13 om een verzoek in te dienen, of klik op de koppeling “afmelden” of “opt-out” in de marketingmails die we u toesturen.

9. Gegevensoverdracht

NETGEAR is een wereldwijd opererende onderneming.  Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen dan uw land, waaronder de Verenigde Staten, waar wij ons hoofdkantoor hebben. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving omtrent gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens hebt afgestaan. Wanneer we uw Persoonlijke gegevens naar andere landen overbrengen, beschermen we die informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid of zoals bekendgemaakt is aan u op het moment dat de gegevens werden verzameld.  Door gebruik te maken van onze Websites, Producten en Diensten of door het verstrekken van Persoonlijke gegevens, gaat u akkoord met de overdracht, verwerking en opslag van uw Persoonlijke gegevens buiten het land waarin u woonachtig bent, indien dit wettelijk is toegestaan. 

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten en bieden wij adequate bescherming voor de overdracht van Persoonlijke gegevens naar andere landen dan het land waarin u zich bevindt. We gebruiken in het bijzonder contractuele bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden, zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. 

10. Kennisgeving inzake het Privacyschild

NETGEAR voldoet aan de privacybeschermlijsten van de EU-VS en Zwitserland („privacybescherming”) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. NETGEAR verklaart dat het bedrijf zich houdt aan de Principes van het Privacyschild inzake kennisgeving, keuze, aansprakelijkheid voor beveiliging van verdere overdracht, gegevensintegriteit en beperking van doel, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de Principes van het Privacyschild, gelden de Principes van het Privacyschild. Ga voor meer informatie over het Privacyschild-programma en ons certificeringspagina naar www.privacyshield.gov/list.

De verantwoordelijkheid van NETGEAR voor de gegevens die worden ontvangen op grond van het Privacyschild en de daaropvolgende overdracht van die gegevens aan derden worden uiteengezet in de Principes van het Privacyschild. NETGEAR voldoet aan de Principes van het Privacyschild voor alle verdere overdrachten vanuit de EU en Zwitserland, inclusief de bepalingen voor aansprakelijkheid voor verdere overdracht. NETGEAR blijft onder de Principes van het Privacyschild verantwoordelijk voor externe agenten die namens NETGEAR persoonlijke gegevens verwerken.

We zijn onderworpen aan de toezichthouders van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden ontvangen of overgedragen op grond van het Privacyschildframework. In bepaalde situaties kunnen we verplicht zijn om persoonlijke gegevens openbaar te maken in reactie op wettelijk verplichte verzoeken van overheidsinstanties, met inbegrip van het voldoen aan nationale beveiligings- of wetshandhavingseisen.

NETGEAR streeft ernaar klachten over uw privacy en het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens binnen 45 dagen na ontvangst van uw klacht op te lossen. Personen met vragen of klachten over dit Privacybeleid dienen hun vragen eerst per e-mail te verzenden naar privacypolicy@netgear.com. Voor niet-opgeloste privacyklachten onder de Principes van het Privacyschild kunt u contact opnemen met NETGEAR's onafhankelijke organisatie voor het oplossen van geschillen, JAMS, https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield). Onder beperkte omstandigheden kan bindende arbitrage een middel voor geschillenbeslechting zijn als uw klacht niet via deze kanalen wordt opgelost. Ga naar de Privacyschild-website voor aanvullende informatie over het arbitrageproces op www.privacyshield.gov.

11. Rechtsgrond voor verwerking

Als u zich in de EER bevindt, verwerken we uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in sectie 5 hierboven getiteld 'Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken', op basis van de volgende juridische gronden:

a. U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonlijke gegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies wanneer u onze Website bezoekt of om u marketingcommunicatie te sturen.

b. We hebben uw Persoonlijke gegevens nodig om u de door u aangevraagde Producten en Diensten te kunnen leveren of om op uw vragen te kunnen reageren.

c. Wij zijn wettelijk verplicht uw Persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, bijvoorbeeld als we reageren op een juridisch proces of een afdwingbaar overheidsverzoek.

d. Wij (of een derde) hebben een rechtmatig belang bij het gebruik van uw Persoonlijke gegevens. We hebben met name een rechtmatig belang bij het gebruik van uw Persoonlijke gegevens voor zaken als:

 • Het leveren, onderhouden en verbeteren van onze Diensten om te voldoen aan de behoeften van u en andere gebruikers;
 • Het ontwikkelen van nieuwe producten en functies die nuttig zijn voor u en onze andere gebruikers;
 • Het krijgen van inzicht in hoe mensen onze Diensten gebruiken om de prestaties van onze Diensten te garanderen en te verbeteren;
 • Het aanpassen van onze Diensten om u een betere gebruikerservaring te bieden;
 • Het bieden van marketingcommunicatie om bestaande klanten te informeren over onze Diensten;
 • Het opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, misbruik, beveiliging of technische problemen met onze Diensten;
 • Het beschermen tegen schade van de rechten, het eigendom of de veiligheid van NETGEAR, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan door de wet;
 • Het uitvoeren van onderzoek waarmee wij onze Diensten kunnen verbeteren voor onze gebruikers en waarvan het publiek kan profiteren;
 • Het nakomen van verplichtingen aan onze partners, zoals ontwikkelaars en rechthebbenden; en
 • Het afdwingen van juridische claims, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen van toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Als we ook toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens, hebt u het recht om deze op elk moment en zonder kosten in te trekken. Wanneer u dit doet, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

NETGEAR, Inc is, tezamen met NETGEAR International Limited, de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonlijke gegevens

12. Alternatieve indelingen voor het privacybeleid

Als u geen toegang hebt tot dit beleid als gevolg van een handicap of een lichamelijke of geestelijke handicap, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het volgende gedeelte hieronder. We zullen ervoor zorgen dat u de informatie krijgt die u nodig hebt in een alternatieve indeling die u kunt raadplegen. U kunt hier ook een afdrukbare versie van dit beleid openen

13. Contact opnemen en uw privacyrechten uitoefenen

U kunt uw rechten zelf uitoefenen of, afhankelijk van uw land of staat, mogelijk een bevoegde agent aanwijzen om deze rechten namens u uit te oefenen. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, controleren we uw identiteit op een manier die past bij het type verzoek dat u doet. Dit kan bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail naar een geregistreerd account omvatten, of het vragen om een recente transactie of communicatie. We kunnen ook verzoeken dat uw gemachtigde vertegenwoordiger schriftelijke toestemming van u heeft om namens u verzoeken te doen en we moeten mogelijk ook de identiteit van uw gemachtigde vertegenwoordiger verifiëren om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Om uw rechten uit te oefenen die onder dit beleid vallen, kunt u uw verzoek indienen via dit webformulier.

U kunt de onderstaande contactgegevens ook gebruiken als u:

 • Toegang tot dit beleid in een alternatieve indeling;
 • Uw rechten wilt uitoefenen;
 • Meer informatie over uw rechten of ons privacybeleid wilt; of
 • Een gemachtigde vertegenwoordiger wilt aanwijzen om namens u een verzoek te doen.

Stuur een e-mail naar privacypolicy@netgear.com of schrijf een brief naar: 

NETGEAR Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose,

CA 95134

Verenigde Staten

 

of

NETGEAR International Limited

First Floor, Building 3, University Technology Centre

Curraheen Road

Cork

Ierland

 

U kunt ook ons gratis telefoonnummer bellen op: 1-866-203-9039

U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingfunctionaris via dpo@netgear.com.

14. Privacy van kinderen

Onze Producten en Diensten zijn bedoeld voor volwassenen. We geven kinderen onder de 16 niet bewust toestemming een NETGEAR- of Meural-account in te stellen. Als u jonger dan 16 jaar bent, mag u de Websites of Diensten niet gebruiken. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld of ontvangen zonder toestemming van een ouder/voogd, verwijderen we deze gegevens. Als u van mening bent dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 16 jaar, laat het ons dan weten met behulp van de methoden die worden beschreven in het gedeelte Contact opnemen. We zullen de juiste maatregelen nemen om het probleem te onderzoeken en op te lossen zodra

bepaalde NETGEAR-producten ook zijn uitgerust met functies voor ouderlijk toezicht. Klik hier voor meer informatie.

15. Hoe we uw Persoonlijke gegevens beschermen

Wij willen de Persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd beschermen en deze veilig behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wij handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om Persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeautoriseerde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang, misbruik en andere onwettige vormen van verwerking van de Persoonlijke gegevens in ons bezit. We vereisen ook contractueel dat onze leveranciers dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking. De veiligheid en beveiliging van uw gegevens is ook van u afhankelijk. Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u zelf een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze Websites of Diensten, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord en het niet delen ervan met anderen. We raden u ook aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van internet, omdat het niet 100% veilig is. Daarom kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke gegevens die elektronisch worden verzonden niet garanderen en kunnen we niet garanderen dat uw gebruik van onze Websites en Diensten volledig veilig is. Elke overdracht van persoonlijke gegevens is op eigen risico. We zijn ook niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Websites.

Als u deelneemt aan een discussieforum, lokale gemeenschap of chatruimte op een NETGEAR-website, dient u zich ervan bewust te zijn dat de informatie die u daar verstrekt (d.w.z. uw openbare profiel) algemeen beschikbaar wordt gesteld aan anderen en kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, ongevraagde berichten te sturen, of voor doeleinden waarover NETGEAR noch u zelf de controle heeft. Houd er ook rekening mee dat afzonderlijke fora en chatrooms mogelijk aanvullende regels en voorwaarden hebben. NETGEAR is niet verantwoordelijk voor de Persoonlijke gegevens of andere gegevens die u op deze fora wilt indienen. In sommige gevallen kunnen we uw Persoonlijke gegevens niet verwijderen. In dat geval laten we u weten dat we dat niet kunnen en waarom.

16. Bewaring van Persoonlijke gegevens

We nemen ook maatregelen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te bewaren in een vorm die het niet mogelijk maakt u te identificeren wanneer deze informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze verwerken of wanneer u verzoekt om verwijdering ervan, tenzij we wettelijk zijn toegestaan of verplicht om de informatie voor een langere periode te bewaren. We voeren periodieke beoordelingen van onze databases uit en hebben tijdslimieten vastgesteld voor het verwijderen van bepaalde gegevens, rekening houdend met het soort diensten dat wordt geleverd in de context van de Producten en Diensten, de duur van onze relatie met u, verplichte bewaartermijnen en het statuut van beperkingen.

17. Services van derden

Onze Diensten kunnen functies of koppelingen bevatten naar websites en diensten van derden. Als u op een koppeling naar een externe website klikt, komt u terecht op een website waarover wij geen zeggenschap hebben. Deze koppelingen worden uitsluitend ter informatie en voor uw gemak verstrekt en zijn geen goedkeuring van de inhoud van dergelijke gekoppelde websites of derden. Alle informatie die u verstrekt op websites of diensten van derden, kan rechtstreeks aan de beheerders van dergelijke diensten worden verstrekt en is onderworpen aan het beleid van die beheerders, indien van toepassing, met betrekking tot privacy en beveiliging, zelfs indien deze via ons worden benaderd. Dit Beleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van die website. We raden u aan het privacybeleid van die website zorgvuldig door te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites of diensten van derden waarop koppelingen of toegang via onze Diensten worden aangeboden, noch zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid ervan.

18. Updates van dit Beleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we ons Privacybeleid wijzigen, plaatsen we hier de herziene versie met een bijgewerkte revisiedatum. We raden u aan deze pagina's regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen en deze te controleren. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid, kunnen we u op een andere wijze op de hoogte stellen voordat de wijzigingen van kracht worden, bijvoorbeeld door een kennisgeving op onze Websites te plaatsen of u een kennisgeving te sturen.