Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

Richtlijn voor verpakking (94/62/EC)

De richtlijn Verpakking en verpakkingsafval is van toepassing op bedrijven die elektronische apparatuur (EEA) produceren, verkopen en distribueren, en op consumenten binnen de Europese Unie. De richtlijn is bedoeld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen door middel van consumentenvoorlichting en de verbetering van de effectiviteit van inzameling en recycling.

De richtlijn vereist dat producenten (fabrikanten, distributeurs en verkopers):


  • De concentraties van de zware metalen lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom beperken tot 100 ppm.
  • Ervoor zorgen dat alle verpakkingen die na 1997 op de markt zijn gebracht, voldoen aan de vereisten met betrekking tot de (1) productie en samenstelling; (2) mogelijkheid tot hergebruik; en (3) mogelijkheid tot inzameling.
  • Zich aanmelden bij de regulerende instantie binnen elke toepasselijke lidstaat. De timing hiervan kan per lidstaat verschillen. 

Deelnemen aan een inzamelings- en recyclingprogramma. De timing hiervan kan per lidstaat verschillen.

NETGEAR Inc. werkt momenteel samen met leveranciers, distributeurs, partners en klanten om ervoor te zorgen dat NETGEAR voldoet aan de verpakkingsrichtlijn.

 

Deelname aan recyclingprogramma's


Land

Programma

Registratienummer

Koppeling

Duitsland

Reclay

DE1041172781202

www.reclay-group.com

Frankrijk

Citéo

FR207421_01GYUT

www.ecoemballages.fr

Italië

CONAI

n.v.t.

www.conai.org

Netherlands

Afvalfonds Verpakkingen

N/A

afvalfondsverpakkingen.nl

Zweden

FTI

n.v.t.

www.ftiab.se

Spanje

Ecoembes

n.v.t.

www.ecoembes.com