Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

Richtlijn voor batterijen

Richtlijn voor batterijen (2006/66/EG)

De richtlijn Beperking van gevaarlijke stoffen in batterijen en accumulatoren (accu's) is door de Europese Unie (EG) als wet aangenomen. Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, en afgedankte batterijen en accu's (zoals gewijzigd door richtlijn 2013/56/EU) (hierna 'de richtlijn' genoemd) bevat diverse specifieke vereisten voor batterijen. De richtlijn heeft gevolgen voor fabrikanten van elektrische en elektronische apparatuur met batterijen en accu's die cadmium en kwik bevatten. De richtlijn legt strikte beperkingen op aan het gebruik van deze materialen, stelt het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak op de batterij of verpakking verplicht, en roept op tot deelname aan inzamelingsprogramma's voor producten die in de Europese Unie worden verkocht.

De richtlijn vereist dat producenten (fabrikanten, distributeurs en verkopers): 

  • Zich in elke lidstaat aanmelden bij de instantie die batterijen reguleert
  • Deelnemen aan een inzamelings- en recyclingprogramma. De timing hiervan kan per lidstaat verschillen.

NETGEAR Inc. werkt momenteel samen met leveranciers, distributeurs, partners en klanten om ervoor te zorgen dat NETGEAR voldoet aan de batterijrichtlijn.

 

Deelname aan recyclingprogramma's voor batterijen

 

Land

Programma

Batterijregistratienummer

Koppeling

Denemarken

Elretur

n.v.t.

www.elretur.dk

Frankrijk

Screlec

FR023871_06AX71

www.screlec.fr

Duitsland

LANDBELL

21001859

www.landbell.de

Italië

ERP-IT

IT18070P00004851

www.erp-recycling.org

Ierland

ERP IE

866WB

www.erp-recycling.org

Nederland

Stibat

n.v.t.

www.stibat.nl

Zweden

El-Kretsen

5164029349

www.el-kretsen.se

Spanje

Ecotic (Ecopilas)

1645

www.ecotic.es

Verenigd Koninkrijk

ERP UK

BPRN06307

www.erp-recycling.org