Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

Naleving van milieuregels en wettelijke vereisten

Wij vinden het enorm belangrijk klanten hoogwaardige producten te bieden die voldoen aan de wettelijke regels, normen en eisen. NETGEAR-producten ondergaan krachtige test- en certificatieprocessen op elk aspect van naleving van regelgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektro-magnetische compatibiliteit (EMC), veiligheid, draadloos en telecom. NETGEAR volgt alle toepasselijke wetten, richtlijnen, normen en voorschriften van de branche. Producten worden dienovereenkomstig gemerkt volgens, maar niet beperkt tot, FCC-normen (Federal Communication Commission), richtlijnen van de Europese Unie (CE-markering), VCCI van Japan, RCM van Australië en markeringsvereisten van andere landen. Certificaten, testrapporten en verklaringen van overeenstemming worden bewaard en zijn op verzoek verkrijgbaar. 


Richtlijn inzake Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS)
Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)
Richtlijn Algemene Productveiligheid
Batterijrichtlijn 


>    Richtlijn inzake Registratie, evaluatie en goedkeuring van chemische stoffen (REACH)
>    Richtlijn inzake Energiegerelateerde producten (ErP)
>    Verpakkingsrichtlijn van de Europese Unie
>    Stroomadapter - Energie-efficiëntiegedragscodes
>    Naleving Amerikaanse douane 


Het milieuteam voert ten minste eenmaal per jaar relevante tests uit bij belangrijke productielocaties van derden. Milieuwetten waarin het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt beperkt, zijn nu over de hele wereld van kracht en landen blijven hun eigen wetgeving ten aanzien van het milieu toevoegen. NETGEAR streeft ernaar om ook aan deze vereisten te voldoen. Om deze belofte waar te waar te maken, is het noodzakelijk dat onze leveranciers zich ook inzetten voor de ondersteuning van NETGEAR's inspanningen ten aanzien van naleving van RoHS en REACH.


NETGEAR heeft een contract gesloten met de toonaangevende materialendatabase en dienstverlener Greensoft Inc. om samen te werken met onze leveranciers bij het verzamelen van componentinformatie voor NETGEAR. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

>    Juiste bestelbare onderdeelnummers
>    Status levenscyclus onderdelen
>    Informatie over naleving RoHS inclusief certificaten van naleving
>    Volledige openbaarmaking van materiaalsamenstelling
>    REACH SVHC-certificaten
>    EICC-formulieren betreffende conflictmineralen

Dit vereenvoudigt niet alleen het beoordelen van de naleving van milieuvereisten met betrekking tot beperking van chemische stoffen, maar het zorgt er ook voor dat we beter kunnen reageren op vragen van klanten en regelgevers.
Conflictmineralen

In augustus 2012 heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten definitieve regels afgegeven voor bedrijven die gebruikmaken van bepaalde 'conflictmaterialen', zoals tin, tantaal, wolfraam en goud, in hun producten. We werken nauw samen met onze leveranciers en zijn bezig met de beoordeling van de naleving van de SEC-regels.


Voor het beleid inzake conflictmineralen van NETGEAR klikt u hier. Voor meer informatie en vragen kunt u een e-mail sturen naar conflictminerals@netgear.com.