Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

NETGEAR arbeid met waardigheid

NETGEAR stimuleert een gelijke, humane behandeling binnen de onderneming alsook bij onze leveranciers. Wij werken nauw samen met onze medewerkers en partners om eventuele problemen op te lossen met betrekking tot de indienstneming, werktijden, vergoedingen, discriminatie en vrijheid van vereniging, zodat er zowel intern als extern een respectvolle werkomgeving ontstaat.

Daarnaast heeft NETGEAR een beleid van nultolerantie ten opzichte van dwangarbeid en mensenhandel. Om de Wet inzake transparantie in toeleveringsketens van 2010 van Californië (SB657) te ondersteunen en slavernij tegen te gaan, heeft NETGEAR toegezegd de risico's te beoordelen die verband houden met onze toeleveringsketen en onze directe commerciële leveranciers, en de naleving van leveranciers van de NETGEAR Gedragscode voor leveranciers middels periodieke controles te beoordelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Verklaring over de Wet inzake transparantie in toeleveringsketens van 2010 van Californië.
Arbeid met waardigheid valt onder ons begeleide EICC-auditprogramma.