Ga naar de hoofdinhoud
Ga naar de hoofdinhoud

Ethiek is een van de sleutelelementen van NETGEAR's MVO-programma. Onze Ethiekcode dient als fundament van NETGEAR's MVO-beleid en biedt al onze medewerkers en partners richtlijnen voor de standaard zakelijke gedragscode. Enkele belangrijke elementen in de Ethiekcode en Gedragscode voor leveranciers van NETGEAR omvatten, maar zijn niet beperkt tot:


Geen onrechtmatig voordeel (Anticorruptiebeleid)

Bescherming van informatie

Bescherming van intellectueel eigendom

Eerlijke concurrentie

Bescherming van klokkenluiders

Ethische vereisten worden behandeld in ons begeleide EICC-auditprogramma.