Skip to main content
Skip to main content

Информационно съобщение за защита на продукт на NETGEAR

Мисията на NETGEAR е да бъде иновативен лидер при свързването на света с интернет. За осъществяване на тази мисия се стремим да спечелим и запазим доверието на клиентите, предоставяйки продукти, които са сигурни и които ще защитават поверителността и безопасността на данните на нашите клиенти.

Докладване на уязвимости
Програма за отговорно разкриване на информация на NETGEAR

Можете да спечелите парична награда или точки в платформата Bugcrowd за изпращане на информация за уязвимост в защитата на продуктите. За да докладвате за каквито и да е проблеми, засягащи продуктите на NETGEAR, щракнете върху бутона по-долу

ЩРАКНЕТЕ ТУК

Ценим високо отзиви от потребители, които представят на вниманието ни притеснения относно защитата, и непрекъснато следим продуктите си, за да изпреварим най-новите заплахи. Предприемането на проактивни вместо реактивни мерки спрямо нововъзникващи проблеми в защитата е от основно значение за NETGEAR. Всеки ден възникват нови проблеми пред защитата. NETGEAR се стреми да не изостава от най-новите разработки за защита, като работи съвместно както с изследователи, така и с компании в сферата на защитата. Ценим високо усилията на общността за създаване на по-сигурен свят.

Информационен бюлетин за защита на NETGEAR
Абонирайте се да получавате месечен бюлетин с издадени през месеца актуализации на защитата на NETGEAR, които се справят с уязвимости в няколко продукта.

За да защити потребителите, NETGEAR не обявява публично уязвимостите в защитата, докато не станат налични корекции за общо ползване, нито издава точни подробности за подобни уязвимости. След като корекциите станат достъпни, уязвимостите ще бъдат обявени в уеб сайта за поддръжка на продукти и в бюлетина на NETGEAR.


Release Date
Security Updates