Przejdź do głównej zawartości
Przejdź do głównej zawartości

Zgodność z przepisami

i informacje o certyfikatach

Firma NETGEAR dokłada wszelkich starań, aby jej produkty cechowały się wysoką jakością i były zgodne z przepisami prawnymi, powszechnymi standardami i wymogami. Produkty firmy NETGEAR przechodzą intensywne testy i procesy certyfikacji w każdym aspekcie zgodności z przepisami, w tym między innymi w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa, łączności bezprzewodowej i telekomunikacyjnej. Firma NETGEAR przestrzega stosownych przepisów, dyrektyw, standardów i rozporządzeń przemysłowych. Produkty są odpowiednio oznakowane i zgodne z normami Federalnej Komisji Komunikacji (FCC), dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE), japońską normą VCCI, australijską normą RCM i innymi normami. Deklaracje zgodności są przechowywane i dostępne na życzenie.

Aby uzyskać dostęp do strony głównej dotyczącej zgodności z przepisami firmy Arlo, należy kliknąć tutaj

Deklaracje zgodności UE

Uwaga 1: W grudniu 2020 r. normy bezpieczeństwa dla produktów dostarczanych do Europy i innych krajów ulegną zmianie. Firma NETGEAR zapewnia naszym klientom, że ocena wszystkich produktów jest w toku i że wszystkie produkty wysyłane do Europy i innych krajów od dnia zmiany przepisów będą zgodne z normą EN 62368-1 lub normą bezpieczeństwa wymaganą przez władze regionalne, a europejska deklaracja zgodności dostępna pod poniższym łączem zostanie zaktualizowana, aby uwzględnić te zmiany przed wymienioną datą.

Uwaga 2: Wymogi prawne dotyczące wysyłki produktów do Wielkiej Brytanii ulegną zmianie w styczniu 2021 r. po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Produkty firmy NETGEAR będą nadal wysyłane do Wielkiej Brytanii po tej dacie i będą spełniać wymagania obowiązujące w Wielkiej Brytanii.

Deklaracje zgodności UE

Instrukcje bezpieczeństwa dla produktów w UE

Instrukcje bezpieczeństwa dla produktów Arlo Go w UE

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma NETGEAR dba o utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej podczas wytwarzania produktów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

PRZEPISY REACH

Rejestracja, ocena, zezwolenie i ograniczenia w zakresie środków chemicznych (WE) 1907/2006

PRZEPISY REACH

Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO firmy NETGEAR i partnera produkcyjnego firmy NETGEAR. Wszyscy partnerzy produkcyjni firmy NETGEAR posiadają certyfikaty ISO9001 i/lub ISO14001.

Certyfikaty ISO

Baterie/akumulatory

Baterie litowe i akumulatory stosowane w produktach firmy NETGEAR spełniają wymogi zawarte w podręczniku UN dotyczącym testów i kryteriów, część III, podsekcja 38.3, pkt 38.3.5, przepisy dotyczące transportu akumulatorów/baterii z dnia 1 stycznia 2020 r.

Dyrektywa dotycząca baterii/akumulatorów

Dyrektywa WEEE

Ogłoszenia o produktach i informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa w sprawie opakowań

Dyrektywa w sprawie opakowań

Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Polityka dotycząca minerałów z regionów ogarniętych konfliktami

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
Uwaga: W grudniu 2020 r. normy bezpieczeństwa dla produktów dostarczanych do Europy i innych krajów ulegną zmianie. Firma NETGEAR zapewnia naszym klientom, że ocena wszystkich produktów jest w toku i że wszystkie produkty wysyłane do Europy i innych krajów od dnia zmiany przepisów będą zgodne z normą EN 62368-1 lub normą bezpieczeństwa wymaganą przez władze regionalne.

Informacje dotyczące XE102

Zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

Doradztwo w zakresie baterii/akumulatorów Arlo

Przestrzeganie przepisów celnych

Zgodność z przepisami celnymi (HTS, ECCN, CCATS, COO)

Certyfikat C-TPAT

Informacje o narażeniu na promieniowanie o częstotliwości radiowej

Maksymalne dopuszczalne narażenie (MPE) i współczynnik absorpcji właściwej (SAR)

Informacje o zgodności

Notyfikacja zgodności